Ruska korporacija TVEL nastavlja saradnju sa konsultantskom kućom Grayling

Ruska korporacija TVEL nastavlja saradnju sa konsultantskom kućom Grayling

Saradnja će biti nastavljena širom regiona centralne i istočne Evrope

Moskva, 11. avgust 2010 – Ruska korporacija TVEL birala je agenciju za odnose sa javnošću i ponovo je izabrala konsultantsku kuću Grayling u četiri zemlje centralne Evrope – Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj i Slovačkoj. Ovom odlukom, saradnja vodeće konsultantske kuće iz oblasti komunikacija i Ruskog državnog proizvođača i snabdevača nuklearnim gorivom, koja je počela u maju 2009. godine, biće produžena za još dvanaest meseci.

Odluka o produžetku saradnje rezultat je tendera koji je organizovala TVEL korporacija sa ciljem da preispita i evaluira svoje dosadašnje komunikacijske aktivnosti i proizvod je slobodne tenderske procedure u kojoj je učestvovalo nekoliko veoma poznatih kompanija. Grayling je u toj proceduri odabran, pa će saradnja sa korporacijom TVEL biti nastavljena na pomenutim tržištima i u narednih 12 meseci.

Konsultantska kuća Grayling će nastaviti da pruža podršku TVEL korporaciji na učvršćivanju i razvoju njihove pozicije na ovim tržištima, uglavnom se fokusirajući na odnose sa medijima, odnose sa javnim institucijama i kroz aktivnosti iz polja korporativne i društvene odgovornosti. Jedinstvena karakteristika konsultantske kuće Grayling – postojanje mreže lokalnih kancelarija širom srednje i istočne Evrope kao i jako prisustvo na ruskom tržištu kroz kancelariju u Moskvi, bio je ključni faktor u odluci o produžetku saradnje.

Chris Dobson, Izvršni direktor grupe, zadužen za centralnu i istočnu Evropu izjavio je: „Veoma smo zadovoljni što smo produžili saradnju sa kompanijom TVEL, koja je naš cenjeni klijent već duže od godinu dana na nekoliko različitih tržišta. Sektor energetike je jedan od glavnih fokusa za nas već niz godina i znam da je naše iskustvo kao i ostvareni rezultati u predstavljanju ruskih kompanija u inostranstvu bilo ključno za odluku TVEL korporacije. Pitanja u vezi sa nuklearnom energijom posebno su aktuelna u poslednje vreme i komunikacija ima ključnu ulogu u edukaciji ciljnih grupa o prednostima održivih izvora energije.”

Ivan Dybov, Izvršni direktor za komunikacije i odnose sa javnim institucijama korporacije TVEL rekao je „Distribuiranje objektivnih informacija o aktivnostima TVEL korporacije i razvoj odnosa sa medijima u partnerskim kompanijama veoma je važan, pogotovo u svetlu promena koje su TVEL definisale kao snabdevača gorivom kompanije Rosatom i planova o proširenju naših aktivnosti kada je reč o tržištu nukelarnih goriva. Otvoreni smo i spremni za saradnju. U narednoj godini, uz podršku konsultantske kuće Grayling planiramo da proširimo kontakte sa medijima i ciljnim grupama na usmereniji način”.

TVEL je jedan od svetskih lidera oblasti proizvodnje i snabdevanja nuklearnim gorivom. TVEL trenutno snabdeva nuklearnim gorivom Češku, Slovačku, Bugarsku, Mađarsku, Ukrainu, Jermeniju, Finsku, Kinu, Indiju i Iran. U saradnji sa partnerima, TVEL korporacija je prisutna i pruža svoje usluge i porizvode i u Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Holandiji.

Chris Dobson i Peter Fecko, u ime konsultantske kuće Grayling, biće čelni ljudi međunarodnog tima zaduženog za aktivnosti korporacije TVEL