Od reči do dela

24. septembar 2010 – Koncertna sala Kolarca dobila je uređaj za reprodukciju zvuka koji pojačava signal u slušnom aparatu za ljude oštećenog sluha. Narodna biblioteka u Boru je obogaćena za multimedijalni centar, Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju “Sremčica“ dobio je opremljenu grnčarsku radionicu, Centar za talente “Mihajlo Pupin“ u Pančevu računarsku i komunikacionu opremu, dok je KBC Zemun postao „Vesela bolnica“. Ovo su mesta na kojima je realizovano pet društvenokorisnih projekata Telenor fondacije.

Svi projekti su rezultat kreativnih ideja zaposlenih kompanije Telenor, koji su učestvovali na internom konkursu “Od reči do dela“, organizovanom sa namerom da se neke od brojnih inicijativa zaposlenih podrže i sprovedu u delo sredstvima Fondacije. Telenor fondacija do tada je već podržala na desetine projekata pristiglih od grupa i pojedinaca van kompanije. Na konkursu je razmatrano 27 predloga, od kojih je pet dobilo novčanu podršku.

„Telenor fondacija je raspisala konkurs kako bi oni koji su najbolje upućeni u konkretne probleme svog okruženja mogli na njih i da reaguju na odgovarajući način: da preduzmu nešto konkretno i imaju kontrolu nad celim procesom. Želeli smo da na pojedince prenesemo duh društvenokorisnog rada, kakav negujemo u Telenoru.“, izjavila je Ana Krstić, menadžer Telenor fondacije.

Zadužbina Ilije M. Kolarca – U zadužbini je postavljen uređaj za reprodukciju zvuka, koji pojačava signal u slušnom aparatu za ljude oštećenog sluha. Signal je nečujan za osobe koje ne nose aparat, tako da predavanja i koncerte mogu svi nesmetano da slušaju. Takođe, urađeni su i rukohvati na ulazu i u prizemlju, a odvojena su i sredstva za računare namenjene Centru za nastavu stranih jezika.

KBC Zemun – Dug boravak u bolničkom krevetu nikome nije prijatan, a najmanje deci. Projekat „Vesela bolnica“ uveo je u Zemunsku bolnicu zabavno-kreativne radionice na kojima će decu na lečenju zabavljati mladi volonteri Crvenog krsta.

Narodna biblioteka u Boru – Radi bogatijeg kulturnog života u Boru, u okviru Narodne biblioteke, Telenor je multimedijalni centar opremio ozvučenjem, računarom, projektorom i platnom, što će omogućiti organizaciju raznih predstava, promocija, koncerata i drugih događaja.

Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju “Sremčica“ – U domu boravi 304 dece umereno ili ozbiljno ometene u razvoju i obuhvaćene raznim aktivnostima za osposobljavanje i oporavak, uključujući grnčarstvo. Uz pomoć Telenor fondacije opremljena je grnčarska i kreativna radionica, a obnavljanjem opreme i nabavkom materijala proširiće se ponuda ručno rađenih predmeta koje štićenici inače prave za prodaju. Na ovaj način se stvara trajan izvor prihoda za korisnike doma.

Centar za talente “Mihajlo Pupin“ u Pančevu – Aktivnost centra je ove godine sužena zbog smanjenih donacija, pa je stalna škola iz sfere nauke i umetnosti zamenjena sporadičnim kolonijama. Za njihov efikasniji rad ključna je nabavka računarske i komunikacione opreme, koja je obezbeđena zahvaljujući projektu izabranom na konkursu „Od reči do dela“.