Canon Europe objavila je rezultate svoje panevropske studije

Kompanija Canon Europe objavila je rezultate svoje panevropske studije širokog opsega u vezi sa radnim mestom,“Uloga tehnologije u razvijajućim poslovnim odnosima”. Istraživanje je analiziralo načine na koji kompanije komuniciraju sa klijentima, kako su se trendovi i navike promenili u poslednjih pet godina i potencijalni uticaj na odnose u poslovnom okruženju.

Rezultati su pokazali značajan porast digitalnih komunikacija u odnosu na period od pre pet godina. Sada je 8 od 10 ispitanika (78%) koji više koriste onlajn platforme poput IMa, mejla, socijalnih mreža, alatki za onlajn kolaboraciju i video konferencije.

Ovo je u suprotnosti sa tradicionalnim vidovima komuniciranja, od kojih su neki očekivano u opadanju:

–          22% ispitanika manje telefonira sa fiksnih telefona;

–          15% njih manje lično prisustvuje sastancima;

–          32% manje ili uopšte ne prisustvuje poslovnim ručkovima

–          34% skraćuje vreme ili ga uopšte ne provodi na sastancima van kancelarije.