HP ubrzava transformaciju zdravstva

Digital Health rešenja pružaju fleksibilnost i efikasnost radi poboljšanja

BEOGRAD, 24. februar 2011. – HP najavljuje novu ponudu rešenja namenjenih unošenju fleksibilnosti i efikasnosti u zdravstvene organizacije.Nova HP Digital Health rešenja zasnovana su na HP-ovoj obimnoj ponudi proizvoda, rešenja i partnerstava. To zdravstvenim organizacijama omogućava da ubrzaju promene i inovacije, da unaprede operativnu efikasnost i da upravljaju negom u celokupnom sistemu. Ukratko, ova rešenja omogućavaju zdravstvenim organizacijama da kreiraju Instant-On Enterprise okruženja.

„Promenljiva regulativa i izmene u zdravstvenom sektoru podstiču reorganizaciju u timove koji unapređuju koordinaciju i saradnju pri kontniuiranom pružanju zdravstvene brige“, rekao je Scott Lundstrom, potpredsednik grupe, IDC Health Insights. „HP-ov instant-on pristup zdravstvu trebalo bi da omogući i pojednostavi tranziciju zdravstvenih organizacija radi postizanja novog nivoa efikasnosti.“

HP Digital Health rešenja

HP Digital Hospital 2.0 –  Rešenje koje na sveobuhvatan način zadovoljava tehnološke potrebe najkompleksnijih i najkritičnih elemenata brige o pacijentima. Nova verzija je proširena tako da obuhvata nove predloge konkretnih rešenja i arhitekture. HP Digital Hospital koristi konvergenciju tehnologija radi kreiranja visoko integrisanog rešenja s distribucijom informacija u realnom vremenu.

HP Health Solution Center –  Novi objekat, smešten u mestu Plano u Teksasu, omogućava HP-u i njegovim korisnicima i partnerima da sarađuju u robustnom IT okruženju. Ovaj centar omogućava bogate demonstracije i evaluacije koje su značajne za unapređivanje razvoja otvorenih, standardizovanih rešenja i tehnologija za zdravstveni sektor.

HP V-Health (Virtual Health Management) – Novi set rešenja koji je fokusiran na ambulantno i kućno lečenje, a daje alate koji omogućava zdravstvenim organizacijama da kreiraju pacijentov “tim” koji može da prati njegovo zdravlje i pruži mu negu gde god da se pacijent nalazi.

HP Digital Hospital 2.0 i V-Health rešenja zajedno omogućavaju koordinaciju nege širom zdravstenog sistema, što obuhvata bolnice, ambulante, centre za rehabilitaciju, domove za negu i ordinacije.

„Zdravstvene organizacije danas imaju veliki broj sistema, alata i aplikacija koje nisu povezane, niti integrisane“, rekao je Sandeep Johri, potpredsednik za strategiju i rešenja, HP Enterprise Business. „HP-ova nova Digital Health rešenja omogućavaju korisnicima da efikasno upravljaju negom širom zdravstvene zajednice.“

U svetu koji je neprekidno povezan Instant-On Enterprise okruženje ugrađuje tehnologiju u sve što organizacije rade da bi korisnicima, zaposlenima, partnerima i građanima trenutno pružile usluge koje su im potrebne. HP Digital Health rešenja pružaju jasnu viziju i plan pomoću kojeg zdravstvene organizacije mogu unaprediti operativnu efikasnost, ubrzati uvođenje inovacija i minimizovati rizike dok unapređuju kvalitet nege.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com.

Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2010. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein