HP podržao „Međunarodni dan devojčica“

Beograd, 28. april 2011 – Kompanija HP obeležila je “Međunarodni dan devojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama (IKT)”. Dan devojčica se u svetu već duži niz godina obeležava kao dan kada devojčice imaju priliku da posete uspešne firme, a poseban fokus se stavlja na zanimanja koja se tradicionalno više pripisuju muškarcima.

HP je organizovao upoznavanje devojčica sa svakodnevnim poslovima i iskustvima žena zaposlenih u HP-u, a sve sa ciljem povećanja interesovanja i učešća devojčica u IKT-u.

„Mojim koleginicama i meni, a sigurna sam i svim mojim kolegama, je izuzetno drago što imamo priliku da podržimo i učestvujemo u ovom danu. Upravo je HP odličan primer da su žene prisutne u razlitčitim domenima u IT sektoru, kako u našoj zemlji tako i u okruženju.“ izjavila je Irena Cvetić, Enterprise Service Country Manager i dodala “naša kompanija pruža jednaka prava svima, bez obzira na pol, prolazimo kroz edukaciju o poštovanju i uvažavanju različitosti i svi zaposleni dobijaju jednaku priliku da se usavršavaju, menjaju poslove u zavisnosti od afiniteta i iskustva i profesionalno napreduju”

„Međunarodni dan devojčica u IKT-u“ je ustanovljen na nivou Ujedinjenih nacija i obeležava se svake godine poslednjeg četvrtka u aprilu sa ciljem promovisanja rodne ravnopravnosti, te osnaživanja devojčica, devojaka i žena kroz jednake mogućnosti pristupa i učešća u informaciono-komunikacionim tehnologijama.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com.

Jedan od vodećih događaja namenjenih HP korisnicima – HP DISCOVER http://www.hp.com/go/discover održaće se od 6. do 10. juna 2011. u Las Vegasu, kao i od 29. novembra do 1. decembra u Beču. Ovaj događaj prikazaće kako organizacije mogu da otpočnu svoje poslovanje u okviru Instant-On Enterprise http://www.hp.com/go/instant-on putovanja.

Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2010. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

newsmaster