Novim hibridnim rešenjima HP učvršćuje lidersku poziciju na polju cloud sistema

Nove tržišne prilike za korisnike; provajderi menjaju dinamiku cloud industrije

BEOGRAD, 13. jun 2011. – HP predstavlja Hybrid Delivery rešenja koja preduzećima omogućavaju da unaprede svoju agilnost i da brzo reaguju na promenljive potrebe njihovih korisnika.

Hibridna okruženja, koja kombinuju tradicionalnu IT infrastrukturu s privatnim i javnim cloud sistemima, poboljšavaju agilnost preduzeća zahvaljujući fleksibilnim modelima pokretanja usluga radi što boljeg zadovoljavanja promenljivih potreba tržišta.

Istraživanje nedavno sprovedeno za potrebe HP-a pokazuje da 95 odsto direktora u preduzećima i državnoj upravi veruje da je agilnost važna za uspeh njihovih organizacija. Investicije u tehnologiju se vide kao ključni faktor za poboljšavanje agilnosti u narednih pet godina. (1)

Građenje hibridnih okruženja radi poboljšavanja agilnosti preduzeća

HP CloudSystem – najkompletnija, integrisana i otvorena platforma za kreiranje i upravljanje uslugama u privatnim, javnim i hibridnim cloud okruženjima, sada sadrži i potpuno novu „dual bursting“ funkciju koja korisnicima omogućava da upravljanju neravnomernim zahtevima. Ova inovacija omogućava da se resursi dodeljuju i dinamički skaliraju, bilo od da se koriste usluge javnog dobavljača cloud sistema, bilo da se cloud koristi kroz model „plati koliko koristiš“.

 

Pored toga, da bi provajderima omogućio da iskoriste prednost brzorastućeg cloud tržišta, HP je najavio HP CloudAgile, sveobuhvatni program koji obuhvata kompletnu HP-ovu ponudu za preduzeća, uključujući CloudSystem. Radi skraćivanja vremena do ostvarivanja prihoda i unapređivanja finansijske fleksibilnosti, ovaj program provajderima obezbeđuje direktan pristup HP-ovoj globalnoj mreži prodajnih partnera, kao i priliku da pokrenu nove cloud usluge.

 

Transformacija tehnoloških okruženja radi upotrebe različitih izvora

 

HP Hybrid Delivery usluge omogućavaju korisnicima da odaberu najbolji način isporuke usluga njihovim organizacijama, kao i da ih prilagode njihovim okruženjima.

 

HP Support Services for CloudSystem predstavlja jedinstveno mesto odgovornosti koje obuhvata podršku za hardver i softver, non-stop dostupnost, proaktivnu prevenciju problema i automatizovanu podršku na daljinu. Rezultat toga je da korisnici mogu resurse prebaciti s rešavanja problema na inovacije, što poboljšava njihovu mogućnost da brzo reaguju na promenljive zahteve korisnika i građana.

 

Pored toga, HP CloudStart usluge proširuju mogućnosti da HP CloudSystem korisnicima pomogne u definisanju početnih usluga privatnog clouda, implementiranju internog sistema za obračun troškova i naplatu, i usklađivanju s polisama za zaštitu i bekap. Nove funkcionalnosti automatizuju pokretanje osnovnih aplikacija, praćenje usklađenosti i upravljanje zakrpama u privatnom cloudu. To korisnicima omogućava da brže počnu da ostvaruju prednosti od cloud computing sistema.

 

Novi HP CloudSystem kurikulum i kursevi koje organizuju HP Education Services omogućavaju korisnicima da steknu znanje i sposobnost upravljanja promenama radi brze realizacije punog potencijala njihove investicije u cloud.

 

Bezbednosne usluge zasnovane na cloudu

 

Nove HP-ove bezbednosne usluge, dostupne kroz cloud, smanjuju rizik od bezbednosnih propusta, a istovremeno snižavaju finansijsku obavezu koja obično postoji kod bezbednosnih ugovora. Usluge obuhvataju:

HP Enterprise Cloud Service – Vulnerability Scanning smanjuje rizik od gubitaka podataka ili neautorizovanog pristupa tako što eliminiše uobičajene bezbednosne greške. Ova usluga skenira mrežna čvorišta, uključujući servere i mrežne uređaje na kojima može postojati propust.

HP Enterprise Cloud Service – Vulnerability Intelligence pruža informacije o novootkrivenim potencijalnim opasnostima i na taj način omogućava korisnicima da preduzmu korektivne akcije zahvaljujući ciljanim i upotrebljivim informacijama pre nego što dođe do prekida rada i gubitka mrežne veze.

 

HP je najavio i unapređenje HP Cloud Services Enablement for Communications as a Service (HP CSE for CaaS) usluga koje omogućavaju provajderima da svojim korisnicima, malim i srednjim preduzećima, pruže prednost uslužne naplate i fleksibilnog modela na zahtev. HP CSE for CaaS omogućava provajderima bežičnih, žičnih i širokopojasnih usluga da korisnicima ponude jedno mesto za sve IT i komunikacione usluge, poput razmene poruka, kolaboracije i automatizovanih glasovnih usluga. Rezultat toga je da provajderi mogu proširiti svoje polje delovanje i tako povećati i svoj prihod.

 

„Organizacije shvataju da je agilnost od kritična za njihov budući uspeh. One moraju da zadovolje promenljive potrebe korisnika i građana, kao i da ostvare kompetitivnu prednost“, rekao je Jan Zadak, izvršni potpredsednik, Enterprise Business Sales and Marketing, HP. „HP-ovo iskustvo, širina ponude i globalna organizacija za pružanje usluga, ključni su u procesu omogućavanja preduzećima i državnim organima da  iskoriste prednosti cloud sistema u procesu transformacije u Instant-On preduzeće.“

 

U svetu koji je neprekidno povezan, Instant-On preduzeće ugrađuje tehnologiju u sve što radi da bi korisnicima, zaposlenima, partnerima i građanima trenutno pružilo usluge koje su im potrebne.

 

Više informacija o HP-ovoj novoj ponudi potražite na adresi www.hp.com/go/agility 2011.

 

O kompaniji HP

 

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com.

„The State of Agility“, Burson-Marsteller za HP, mart 2011.

 

Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2010. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.

 

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

 

newsmaster