Sinergija 11 – Dan 2

Dan 2 (20.10.2011.)

Na drugom danu tehničkog dela konferencije Sinergija 11, učesnike je dočekao veliki broj interesantnih tema koje se odnose na savremene tehnologije. Početak dana, obeležila su vrlo dinamična i zanimljiva predavanja, kao što su “Windows Azure platform – 2 years later”, predavača Michala Zylinskog, u okviru kojeg je bilo reči o Cloud Computingu, njegovom razvoju i prihvaćenosti ovog koncepta u javnosti tokom prethodne dve godine, kroz primere iz sveta poslovanja, zatim, „Visual Studio LightSwitch za poslovne korisnike“, koje je predstavio Dragoslav Ogar, i druga.

Microsoft LightSwitch je, prema Ogarovim rečima, „proizvod koji je, pre svega, namenjen biznis orijentisanim korisnicima, ali i pored toga, veliku primenu nalazi i u svetu programera. LightSwitch služi za pravljenje kako jednostvnih desktop, ali i Cloud aplikacija, tako se i u saradnji sa developerima može koristiti i za razvoj pravilnih objektno-orijentisanih troslojnih aplikacija.“

Dragoslav je u svom prvom nastupu prikazao na koji način se, sasvim jednostavno, korišćenjem Visual Studio LightSwitch-a može razviti potpuno funkcionalna troslojna aplikacija za veoma kratko vreme. On je, prilikom prezentacije, objasnio povezanost LightSwitch-a sa tehnolgijama na kojima se on bazira, poput Silverlight-a, WCF RIA (Windows Communication Foundation (WCF) Rich Internet Applications (RIA)) servisa, Entity Framework-a kod modelovanja i slično. Demonstrirao je način implementacije aplikacione logike i deploy-ovanja aplikacije kroz samo nekoliko klikova i istakao da je upravo to jedna u nizu prednosti koje će doprineti tome da Visual Studio LightSwitch, kao alat za ravoj aplikacija, preraste u opšteprihvaćeni trend.

U svom popodnevnom nastupu, na temu „Visual Studio LightSwitch za developere“, Dragoslav je nastavio razvoj aplikacije sa prethodne sesije, ali je ovog puta akcenat predavanja stavljen na način posmatranja iz ugla programera.

Priču o LightSwitch-u zaključio je Spaso Lazarević predavanjem „Visual Studio LightSwitch-Publishing App to the Desktop and Cloud“, pokazavši kako se može isporučiti gotova LightSwitch aplikacija u proizvodnu sredinu, kao Desktop i Cloud rešenje.

Drugu aktuelnu celinu, kroz niz od tri predavanja o HTML 5 tehnologiji, izložio je Stepan Bechynsky. U okviru svojih predavanja, Stepan je istakao novitete pete verzije HTML-a značajne za programere. Veliki značaj ogleda se i u tome što se, korišćenjem HTML 5, mogu kreirati ne samo web aplikacije, već i aplikacije za prenosive uređaje, poput tableta, mobilnih telefona, što predstavlja budućnost razvoja web aplikacija. Stepanovo predavanje izdeljeno je na tri celine: prva, posvećena HTML 5 markupu, druga, povećena izgledu aplikacije (CSS3, Canvas, SVG i slično), održana juče, i treća, održena danas, u okviru koje je bilo reči o Application programming interface (API) (npr. Media Query Listeners, Geolocation API, Developer Tools i dr).

Konačno, predavanje pod nazivom „WP7 Mango multitasking and ’multitasking’“ Catalina Gheorghiua odgovorilo je na pitanja mnogih zainteresovanih učesnika o Windows Phone 7 OS, koja se odnose na unapređenja koja je doneo poslednji update, kodnog imena Mango. Catalin je svojom sesijom obuhvatio i integraciju Microsoft HealthVault Windows Phone Libraby-a, koje je prethodno predstavio publici na predavanju „Introduction to HealthVault“.

Završetkom drugog i poslednjeg dana tehničkog dela Sinergija 11, proslavili smo naš ulazak u drugu deceniju uspešnog održavanja najveće IT konferencije u Jugoistočnoj Evropi zajedno sa našim posetiocima u EXPO zoni na Microsoft štandu.