UŠTEDA U ROMINGU SA TELENOROVOM PONUDOM TRAVELSURE

Samo dve zone, povoljnije cene

27. decembar 2011 – Sve Telenorove postpejd korisnike i korisnike paketa „Prenesi i dopuni“, i „Kombinuj“ koji odaberu opciju TravelSure očekuje novi plan tarifiranja rominga od 1. januara 2012. TravelSure ima samo dve zone – prva je Evropa (sa Turskom), a druga ostatak sveta (sa Rusijom). Ova usluga namenjena je korisnicima koji često putuju i vode duge razgovore.

Za svaku evropsku destinaciju, cena odlaznog poziva biće 49,9 dinara po minutu, dok će se dolazni poziv naplaćivati 9,9 dinara po minutu. Za ostatak sveta, odnosno drugu zonu, cena odlaznog poziva iznosiće 149,9 dinara po minutu, a dolaznog poziva 29,9 dinara po minutu.

Pravilo „jedna zona, jedna cena” važi i ovde, tačnije cena u jednoj zemlji ili zoni će ostati ista bez obzira na operatora u čijoj je mreži korisnik, i na destinaciju koju poziva.

Cena uspostavljanja poziva za obe zone ostaje 99,9 dinara za dolazne pozive i 49,9 dinara za odlazne pozive, a svaki sledeći minut donosi sve veću uštedu odnosu na redovnu tarifu za roming. Ovakvim sistemom tarifiranja korisnicima će dugi razgovori u romingu postati pristupačniji, a kontrola troškova još preciznija.

S obzirom na to da je sezona skijanja i odmora u toku, u nastavku je poređenje cena TravelSure ponude i standardne ponude za drugu zonu kojoj pripadaju Slovenija, Austrija, Francuska:

Svi korisnici automatski imaju podešen redovni način tarifiranja rominga, po cenama iz četiri zone. Samo ukoliko žele, mogu izabrati TravelSure. Prelazak je besplatan i jednostavan, putem SMS poruke ili servisa „Moj Meni“.

Više informacija na sajtu, tj. stranici za roming: http://www.telenor.rs/sr/Privatni-korisnici/Roaming

Važno je da vlasnici pametnih telefona obrate pažnju na aplikacije koje se automatski ažuriraju i u romingu im mogu napraviti dodatne, neplanirane troškove.

Telenor grupa je šesti po veličini mobilni operator na svetu sa 326 miliona korisnika, od čega 3,138 miliona u Srbiji. Telenor nudi usluge koje pomažu korisnicima da budu povezani sa ljudima i informacijama do kojih im je stalo, bez poteškoća i na predvidiv način. U skladu sa tim, na tržište Srbije uveo je jedinstvene Prenesi pakete i uslugu Moj meni, koje omogućavaju visoku personalizaciju ponude.