Ericsson istraživanje: Komunikacija tinejdžera

Istraživanje koje je sproveo Ericsson ConsumerLab pokazuje da će ponašanje tinejdžera, odnosno njihov način komunikacije značajno uticati na budućnost razvoja mobilnih uređaja i tehnologija.

U istraživanju koje je sprovedeno u periodu od juna do novembra 2011. učestvovalo je 2000 ispitanika između 13 i 17 godina na celoj teritoriji SAD-a. Slični podaci zabeleženi su i u drugim zemljama.

“Ponašanja ljudi su dinamična i menjaju se kada osoba uđe u novi period života. Kako postaju stariji, tinejdžeri počinju da koriste iste komunikacijske alate kao odrasli. Takođe, oni će nastaviti da koriste alate koje su do tada upotrebljavali kao što su sms, Facebook i video ćaskanje, ali će usvojiti potrebu za novim,” istakla je An Šarlot Kornbald, Viši savetnik u Ericsson ConsumerLab-u.

Istraživanje je pokazalo da je upotreba sms-a i Facebooka promenila dinamiku zabavljanja tinejdžera. Najveća promena je zabeležena tokom samog procesa “udvaranja”, gde je cilj pozvati osobu na sastanak. Ipak, tinejdžeri i dalje dogovaraju sastanke “uživo” sa potencijalnim simpatijama.

 

Još jedan pokazatelj promene ponašanja je promena Facebook statusa čime se oficijalno potvrđuje prijateljima da je ta osoba u vezi ili je slobodna.

Slanje sms-a je i dalje najčešći vid komunikacije tinejdžera kada nisu u mogućnosti da se vide sa svojim partnerom. Taj alat im ne remeti njihov životni tok dok razgovore putem telefona više smatraju odlikom odraslih.

Ovo istraživanje je takođe pokazalo da je zastupljenost pametnih i običnih mobilnih telefona podjednaka kod 17-godišnjaka, dok su 13-godišnjaci više izrazili želju za nabavkom pametnog telefona ukoliko ga već ne poseduju.

Ericsson je vodeći svetski dobavljač  telekomunikacionih usluga i tehnologija. Mi stvaramo „Umreženo društvo“ sa efikasnim real-time rešenjima koja nam omogućavaju da učimo, radimo i živimo slobodnije u održivim zajednicama širom sveta.

Mi obezbeđujemo servise, softver i infrastrukturu u IKT sektoru za mobilne operatore i druge industrije. Danas se više od 40% svetskog protoka mobilnih podataka obavlja putem Ericssonovih mreža i mi pružamo podršku operatorima koje imaju više od dve milijarde pretplatnika.

Poslujemo u 180 zemalja i zapošljavamo više od 100.000 ljudi. Kompanija je osnovana 1876. godine sa sedištem u Stokholmu u Švedskoj i registrovana je na berzama NASDAQ OMX Stockholm i NASDAQ New York. Prihod u 2011. godini je bio 226,9 milijarde SEK (35 milijardi dolara).

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

newsmaster