Više od 30% bruto društvenog proizvoda Srbije stvaraju firme koje koriste SAP

Beograd, 13. jun 2012. –  Kompanije SAP, tržišni lider u oblasti poslovnog aplikativnog softvera održala je danas, u pozorištu na Terazijama, godišnju konferenciju koja je okupila brojne SAP korisnike, partnere kao i istaknute IT i ekonomske stručnjake. Na Forumu su predstavljena nova rešenja u okviru SAP HANA in-memory platforme koja omogućavaju korisnicima efikasnijii pristup i isporuku informacija čak 10.000 puta brže nego ranije. Takođe, bilo je reči o SAP-ovoj strategiji koja se fokusira na pet tržišnih kategorija: aplikacijama, analitici, bazama podataka i tehnologiji, kao i mobilnosti i sve popularnijem računarstvu u oblaku.

 

“Prošla godina je bila najbolja godina u istoriji SAP West Balkans-a, ali i u istoriji SAP-a uopšte. Korporacija je ostvarila rast u prodaja softvera od čak 25%, dok je broj korisnika naših rešenja dostigao 190.000. U Srbiji više od 120 organizacija koristi SAP rešenja, a više od 30% bruto društvenog proizvoda Srbije stvaraju firme koje koriste SAP. Posebno smo ponosni na činjenicu da je više od 11.000 radnih mesta u Srbiji povezano sa radom u SAP-u.”, rekao je Vojislav Genić, generalni direktor SAP-a u Srbiji.

Veliku pažnju prisutnih izazvale su studije slučaja kompanija koje su uradile implementaciju SAP-a. Komercijalna banka izvršila je uvođenje SAP ERP rešenja čime je dobijena kompletna integracija sistema za robno-materijalno i finansijsko knjigovodstvo, logistiku i upravljanje ljudskim resursima. Na taj način dobijena je potpuna integracija podataka i standardizacija poslovnih procesa što je dovelo do više efikasnosti i racionalizacije troškova.

Slična iskustva imala je i kompanija Rudnap grupa kojoj je implementacija SAP ERP rešenja omogućila bolju optimizaciju i standardizaciju poslovnih procesa, veće kontrolne funkcije kao i viši stepen integracije kompanija u okviru grupe što je stvorilo uslove za upravljanje performansama u svim kompanijama i podizanje nivoa kontrole poslovanja na znatno viši nivo.

Poreska uprava Srbije uvođenjem SAP rešenja dobila je mogućnost da objedini sve poreske obveznike na jednom mestu, da centralizovano prati celokupan promet, vrši izradu izveštaja i analiza kao i mogućnost unapređenja i kontrole kvaliteta podataka.

 

“SAP će nastaviti da svojim korisnicima pruža najnovija i napredna rešenja. Fokus kompanije je i dalje na javnim preduzećima i državnim institucijama, ali i na srednjim i velikim privatnim preduzećima. Kako su tehnologije poslednjih godina napredovale neverovatnom brzinom, posvetićemo pažnju i našim mobilnim rešenjima, odnosno podršci korisnicima kroz rešenja koja u svakom trenutku i na svakom mestu omogućavaju jasan uvid u poslovanje, na biznis analitiku, na im-memory rešenje SAP HANA. Uspeh naše kompanije zasnovan je na posvećenosti inovacijama i korisnicima i mi ćemo svakako u Srbiji nastaviti da negujemo ovaj duh kompanije.” dodao je Vojislav Genić.

 

O KOMPANIJI SAP
Kao tržišni lider na polju poslovnog softvera, SAP (NYSE: SAP) pomaže kompanijama svih veličina i oblasti poslovanja da rade na bolji način. Od administracije i upravnog odbora, preko skladišta i prodavnice, do stonih i mobilnih uređaja – SAP omogućava ljudima i organizacijama da efikasnije rade zajedno i da poslovni uvid koriste efektivnije kako bi ostali ispred konkurencije. SAP aplikacije i usluge omogućavaju da više od 190.000 korisnika (uključujući korisnike dobijene akvizicijom kompanije Sybase) radi profitabilno, stalno se prilagođava i raste održivo. Više informacija potražite na www.sap.com