Vip Eko motivacija – staro za novo

5.000 dinara popusta na sve uređaje u Vip ponudi za korisnike koji donesu svoj stari mobilni telefon

Beograd, 20. avgust 2012. godine – U želji da građanima pomogne da svoje stare mobilne telefone odlože na ekološki ispravan način, Vip pokreće novu akciju u okviru projekta društveno odgovornog poslovanja “Vip ekomotivacija”. Svaki korisnik koji do 20. septembra donese bilo koji stari telefon u neki od Vip centara širom Srbije, uz ugovornu obavezu od 24 meseca, dobija 5.000 dinara popusta na mobilni telefon, laptop ili tablet uređaj iz Vip ponude.

Primera radi, naknada za aktivaciju telefona LG Optimus L5 u tarifi Smart 550 iznosi 7.990 dinara. Ukoliko korisnik donese stari mobilni telefon u toku trajanja promocije ostvaruje pravo na popust od 5.000 dinara tako da će mu uređaj biti dostupan uz naknadu za aktivaciju od samo 2.990 dinara.

U akciji “Vip ekomotivacija” mogu učestvovati svi novi postpejd korisnici, oni koji žele da prenesu broj telefona u Vip mrežu, kao i postojeći korisnici određenih tarifa koji obnavljaju svoju ugovornu obavezu. Iako popust u okviru akcije ne zavisi od broja donetih telefona i ne može se sabirati, korisnik može doneti više od jednog starog mobilnog telefona na pravilno zbrinjavanje.

U Srbiji svake godine nastane oko 10 kg elektronskog otpada po glavi stanovnika, a svega nešto više od 5 odsto bačenog elektronskog otpada se uklanja na način koji ne zagađuje životnu sredinu, dok ostatak uglavnom završi na divljim deponijama u prirodi. Zato Vip poziva sve građane, i one koji nisu zainteresovani za popust u okviru ove akcije, da u njihove prodavnice donesu stare telefone. Prikupljeni uređaji biće predati reciklažnom centru koji se bavi zbrinjavanjem i tretmanom električne i elektronske opreme.

Vip je u 2011. godini samo u okviru internih aktivnosti sakupio i predao na reciklažu 8.5 tona papira, 8 tona ambalažnog otpada i  40 tona električne i elektronske opreme. Vip korisnici koji su aktivirali opciju elektronskog računa uštede mesečno oko 1.25 tona papira.

Nova promocija dostupna je u svim Vip centrima širom Srbije do 20. septembra 2012. godine.

Više informacija na www.vipmobile.rs i 060/1234.

Pogledajte i  ..  > Popust od 5.000 dinara za zamenu mobilnog telefona