“Novi svet poslovanja” Uticaj na produktivnost, kulturu i zadovoljstvo zaposlenih

Srpska asocijacija menadžera i Microsoft Srbija su 2. aprila 2013. godine, u prostorijama Microsoft Srbija organizovali radni doručak na temu “Novi svet poslovanja” – uticaj na produktivnost, kulturu i zadovoljstvo zaposlenih.

“Novi svet poslovanja” (“New World of Work)” je koncept rada kompanije Microsoft, koji u cilju povećanja produktivnosti upotrebom savremenih hardverskih i softverskih rešenja utiče na uspešnost poslovanja, ali i na kvalitet života zaposlenih. Ovaj koncept objedinjuje radni elan zaposlenih, nefleksiblno radno mesto (koje neretko nije u okviru prostora same kompanije) kao i savremene tehnologije u cilju optimizacije poslovanja, čineći rаdnu sredinu prijatnom, a kvalitet života boljim.

Tehnologija danas ima veoma značajnu ulogu i uticaj kako u poslovnom životu, tako i u privatnom životu svih nas – bile su pozdravne reči Jugoslava Pirića, direktora kompanije Microsoft u Srbiji, koji je ujedno naglasio da u Microsoftu аktivno ohrаbruju zаposlene dа primenjuju Work Life Balance koncept u svakodnevnom životu.

Ivana Vučević, HR menadžer za Srbiju i Crnu Goru u kompaniji Microsoft je prenela svoja iskustva iz prakse i pozitvne primere kako zadovoljstvo zaposlenih uslovima rada pozitivno utiče na njihovu efikasnost na poslu kao i na ukupan kvalitet njihovih života.

Član SAM-a, Borko Kovačević, regionalni marketing direktor Microsofta za zemlje Balkana, na praktičnim primerima je pokazao kako savremene tehnologije olakšavaju svakodnevnu poslovnu rutinu i veću slobodu u raspolaganju vremenom, ali u isto vreme i povećavaju angažovanost i posvećenost menadžera poslu i doprinose povećanju produktivnosti kompanije u celini.

Milena Jakšić Papac, stariji saradnik u advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić je predočila koje su limitirajuće strane trenutnog zakonodavni okvir u smislu fleksibilnog radnog vremena i fleksibilnog radnog mesta.

Opšti utisak prisutnih članova je da ovaj novi koncept rada bitno utiče na zadovoljstvo zaposlenih, na povećаnje produktivnosti, kаo i poboljšаnu sposobnost kompanije dа privuče i zаdrži nаjbolje kadrove u zemlji i da bi ovaj primer mogli da slede i drugi poslodavci.

 

Više informacija o Microsoftu Srbija možete dobiti na: www.microsoft.rs

Facebook fan strana: www.facebook.com/microsoftsrbija