Intel beleži prihod od 12,6 milijardi dolara u prvom kvartalu

ANTA KLARA, Kalifornija, 16. april 2013 – Kompanija Intel danas je objavila prihod ostvaren u prvom kvartalu od 12,6 milijardi američkih dolara, dobit od 2,5 milijardi američkih dolara, neto dobit od 2 milijarde američkih dolara i zaradu po akciji od  0,40 američkih dolara. Kompanija je generisala oko 4,3 milijarde američkih dolara u gotovini od poslovnih poduhvata, platila je dividende u iznosu od 1,1 milijarde američkih dolara i iskoristila je 533 miliona američkih dolara za otkup 25 miliona običnih akcija.

„Uprkos tržišnim uslovima, Intel je ostvario dobre rezultate u prvom kvartalu,” izjavio je Pol Otelini, predsednik i izvršni direktor kompanije Intel. „Isporučili smo narednu generaciju PC mikroprocesora, predstavili smo novu seriju proizvoda namenjenih mikro serverima, a tokom ovog kvartala počećemo da isporučujemo nove procesore namenjene tablet računarima i smart telefonima. Blisko sarađujemo sa svojim partnerima na predstavljanju inovativnih proizvoda koji će raditi na velikom broju operativnih sistema. Prelazak na 14nm tehnologiju značajno će povećati prednosti koje pružaju Intel arhitektura i tehnologija našim partnerima, ali i tržištu.”

 

 

Ključne finansijske informacije i trendovi u prvom kvartalu 2013.

 • Prihod odeljenja PC Client Group iznosio je 8 milijardi američkih dolara, što predstavlja pad od 6,6 odsto sekvencijalno i 6 odsto na godišnjem nivou.
 • Prihod odeljenja Data Center Group iznosio je 2,6 milijardi američkih  dolara, što predstavlja pad od 6,9 odsto sekvencijalno i rast od 7,5 odsto na godišnjem nivou.
 • Ostala odeljenja Intel Architecture Group ostvarila su prihod od 1,0 milijarde američkih dolara, što predstavlja pad of 3,9 odsto sekvencijalno i 9 odsto na godišnjem nivou.
 • Bruto margina iznosila je 56 odsto, što predstavlja pad od 2 odsto sekvencijalno i 8 odsto na godišnjem nivou.
 • Rashodi odeljenja R&D i MG&A iznosili su 4,5 milijardi američkih dolara, u skladu sa očekivanjima kompanije od približno 4,6 milijardi američkih dolara.
 • Poreska stopa iznosila je 16 odsto.

 

 

Poslovna perspektiva

Poslovna perspektiva kompanije Intel ne obuhvata potencijalni uticaj spajanja, akvizicija i drugih poslovnih poduhvata koji mogu biti završeni nakom 16. aprila.

Drugi kvartal 2013. godine

 • Prihod: 12,9 milijardi dolara, plus ili minus 500 miliona američkih dolara.
 • Procenat bruto marže: 58 odsto, plus ili minus nekoliko procentnih poena.
 • Rashodi odeljenja R&D i MG&A: približno 4,7 milijardi američkih dolara.
 • Amortizacija nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija: približno 70 miliona američkih dolara.
 • Uticaj plasmana ličnog kapitala, kamate i ostalo: približno nula.
 • Depresijacija: približno 1,7 milijardi američkih dolara.

 

2013. godina

 • Prihod: nizak jednocifreni porast, u skladu sa prethodnim očekivanjima.
 • Procenat bruto marže: 60 odsto, plus ili minus nekoliko procentnih poena, u skladu sa prethodnim očekivanjima.
 • Rashodi odeljenja R&D i MG&A: 18,9 milijardi američkih dolara, plus ili minus 200 miliona američkih dolara, u skladu sa prethodnim očekivanjima.
 • Amortizacija nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija: približno 300 miliona američkih dolara, u skladu sa prethodnim očekivanjima.
 • Depresijacija: 6,8 milijardi dolara, plus ili minus 100 miliona američkih dolara, u skladu sa prethodnim očekivanjima.
 • Stopa poreza: približno 27 odsto za svaki od preostalih kvartala u tekućoj godini.
 • Godišnji kapitalni rashodi: 12 milijardi dolara, plus ili minus 500 miliona američkih dolara, pad od 1 milijarde američkih dolara u odnosu na prethodne prognoze.

 

Za dodatne informacije u vezi sa finansijskim rezultatima kompanije Intel, posetite: www.intc.com/results.cfm<http://www.intc.com/results.cfm>.

 

 

O kompaniji Intel

Intel (NASDAQ: INTC), svetski lider u oblasti inovacija u računarskoj industriji, razvija tehnologije, proizvode i pokreće inicijative koje služe kao osnova računarskih uređaja. Dodatne informacije o kompaniji Intel dostupne su na adresi newsroom.intel.com i blogs.intel.com.