Milijardu 4G korisnika do 2017

Prema novom istraživanju kompanije Ericsson, mobilni prenos podatka nastaviće značajno da raste narednih godina, pre svega zahvaljujući video sadržajima. Očekuje se da će se ukupan saobraćaj povećati dvanaest puta do 2018. Ovaj rast je vezan za sve veću dostupnost multimedijalnog sadržaja, kao i povećanje brzine protoka u mrežama zahvaljujući razvoju HSPA i LTE tehnologija.

Daglas Gilstrap, viši potpredsednik i direktor strateškog odeljenja kompanije Ericsson, izjavio je: “LTE će do 2018. pokriti 60% svetske populacije. Očekujemo da će broj LTE pretplatnika dostići jednu milijardu do 2017. pre svega zahvaljujući razvoju mobilnih uređaja i zahtevima korisnika za naprednijim sadržajem, poput videa.“

Videu pripada najveći segment u prenosu podataka i očekuje se da će biti u konstantnom porastu od 60% na godišnjem nivou do kraja 2018. Prosečno, jedan korisnik mesečno iskoristi oko 2.6 GB saobraćaja na gledanje video sadržaja.

Na prenos podataka dosta utiče i veličina ekrana uređaja. Takođe, rezolucija je važan faktor koja je nove pametne telefone približila personalnim računarima. U proseku, mobilni računari generišu pet puta više saobraćaja od pametnih telefona. Krajem 2012, prosečno jedan mobilni PC generisao je 2.5 GB mesečno nasuprot 450 MB pametnog telefona. Prema izveštaju, krajem 2018. godine mobilni PC će ostvarivati prosečan mesečni protok od 11 GB dok će se prenos podataka, u istom intervalu, na pametnom telefonu kretati oko 2GB.

Ericsson Mobility Report_Mobilni pretplatnici
Ericsson Mobility Report_Mobilni pretplatnici
Ericsson Mobility Report_Mobilna pokrivenost
Ericsson Mobility Report_Mobilna pokrivenost

 

Ericsson je svetski lider u domenu telekomunikacionih usluga i tehnologija. Mi stvaramo „Umreženo društvo“ sa efikasnim real-time rešenjima koja nam omogućavaju da učimo, radimo i živimo slobodnije u održivim zajednicama širom sveta.

Mi obezbeđujemo servise, softver i infrastrukturu u IKT sektoru za mobilne operatore i druge industrije. Danas se više od 40% svetskog protoka mobilnih podataka obavlja putem Ericssonovih mreža i mi pružamo podršku operatorima koje imaju više od dve i po milijarde pretplatnika.

Poslujemo u 180 zemalja i zapošljavamo više od 110.000 ljudi. Kompanija je osnovana 1876. godine sa sedištem u Stokholmu u Švedskoj i registrovana je na berzama NASDAQ OMX Stockholm i NASDAQ New York. Prihod u 2012. godini je bio 227,8 milijarde SEK (33.8 milijardi dolara).

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress