FINANSIJSKI REZULTATI ZA ČETVRTI KVARTAL 2013. GODINE

telenor_logo12. februar 2014 – Prihodi kompanije Telenor Srbija u poslednjem kvartalu 2013. godine iznosili su 10,660 milijardi dinara, što predstavlja rast od 1 odsto u poređenju sa istim kvartalom u 2012. godini.

Baza Telenorovih korisnika u Srbiji iznosi 3,2 miliona, za 1 odsto manje u odnosu na isti period prethodne godine. Nivo kapitalnih investicija ostao je visok u poslednjem kvartalu 2013. godine zahvaljujući, pre svega, kontinuiranom povećanju kapaciteta i širenju pokrivenosti naše mreže.

Ekonomsko okruženje u Srbiji u četvrtom kvartalu i dalje je predstavljalo ozbiljan izazov za naše prihode, dok konkurencija na tržištu ostaje jaka. Čak i u takvim tržišnim uslovima bili smo u stanju da povećamo naše prihode i postignemo zdravu profitabilnost“, rekao je Erlan Neten, izvršni direktor finansija kompanije Telenor Srbija. „Ovi rezultati većinom su postignuti zahvaljujući našoj rešenosti da ostanemo fokusirani na inovativne i nove načine usluživanja naših korisnika, što je posebno očigledno u slučaju kupovine KBC banke. Dalja ulaganja u našu mrežu i maloprodajne objekte omogućiće nam da poboljšamo dostupnost naših usluga, njihovu brzinu i lakoću korišćenja i održimo lidersku poziciju na telekomunikacionom tržištu.“

U četvrtom kvartalu 2013. godine Telenor grupa ostvarila je prihode od 28 milijardi norveških kruna, što predstavlja organski rast prihoda od 1 odsto. Operativni i neoperativni profit pre odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije (EBITDA) iznosi 8,99 milijardi norveških kruna, dok je EBITDA marža bila 32,6 odsto, a operativni novčani tok 4,42 milijardi norveških kruna.

Telenor Srbija (www.telenor.rs) deo je Telenor grupe, jednog od najvećih svetskih mobilnih operatora, koji ima 160 miliona korisnika na 13 tržišta. Telenor je najveći pojedinačni investitor u Srbiji sa početnim ulaganjem od 1,53 milijarde evra. Sa 3,2 miliona korisnika, Telenor Srbija pomaže ljudima da iskoriste sve prednosti savremenih komunikacija. Ova kompanija ima 119 prodavnica u 84 grada i oko 1.000 zaposlenih, dok Pametna mreža pokriva 80 odsto stanovništva.