Kompanija Trend Micro najavila saradnju sa kompanijom HP u deljenju podataka o pretnjama u realnom vremenu sa HP sigurnosnim rešenjem

Ovo rešenje kombinuje najbolje opcije oba proizvoda sa namerom da pomogne kompanijama u borbi protiv ciljanih napada

Belgrade, 18 novembar 2014. – Trend Micro Incoporated vodeća kompanija u svetu u oblasti zaštitnih programa i rešenja, najavila je saradnju sa kompanijom HP kako bi pomogla klijentima da se bore protiv naprednih pretnji i tom ciljuponudila integrisano rešenje koje sadrži Trend Micro™ Deep Discovery™ i HP™ TippingPoint™ mrežnu zaštitu. Ovo rešenje će omogućiti da se informacije dobijene iz naprednog otkrivanja pretnji proizvoda Deep Discovery ujedine sa podacima o pretnjama koje nudi HP TippingPoint Intrusion Prevention Systems (IPS) i Next-generation Firewall (NGFW) i da se, na taj način, dobije snažna odbrana od ciljanih napada u realnom vremenu. Ovo rešenje će biti sastavni deopaketa mrežne zaštite kompanije HP, nudeći klijentima sveobuhvatnu odbranu kroz slojevitu zaštitu.

Mi smo odavno prepoznali važnost integracije sa klijentovim sistemom mrežne zaštite i zadovoljstvo nam je da u saradnji sa kompanijom HP ponudimo sveobuhvatnu mrežnu zaštitu”, rekao je Parta Panda, vice president of global channels & alliances, Trend Micro. „Time što smo uvrstili Deep Discovery u ponudu mrežne zaštite kompanije HP, učinili smo da ovaj proizvod postane dostupan hiljadama njihovih poslovnih klijenata širom svetai na taj način im značajno pomogli u borbi protiv ciljanih napada”.

Deep Discovery je napravljen kako bi pružio sveobuhvatnu i potpunu vidljivost delovanja sajber-kriminalaca. Ovo rešenje otkriva ciljane napade, prilagođeni malver, C&C komunikaciju i sumnjive aktivnosti napadača koje su nevidljive standardnim sigurnosnim rešenjima. Za razliku od ostalih rešenja Deep Discovery:

  • Skenira sve mrežne ulaze i preko 80 mrežnih protokola, ne samo internet i imejl saobraćaj.
  • Precizno otkriva pretnje koristeći prikaz prilagođenog izolovanog rešenja (sandbox) koji odgovara podešavanjima sistema.
  • Koristi višestruke tehnike otkrivanja pretnji kako bi identifikovao širok spektar signala napada kroz niz krajnjih proizvoda i mobilnih uređaja uključujući Microsoft Windows, Apple OSX i Android.

U nedavnom nezavisnom i sveobuhvatnom testu kompanije NSS Labs na kome je učestvovalo šest globalnih kompanija iz oblasti zaštite, Trend Micro Deep Discovery dobio je najbolju ocenu (99,1%) za otkrivanje upada sa nula lažno pozitivnih rezultata i najnižom cenom − preko 25 odsto ispod procečne cene ostalih testiranih proizvoda.

Spektar savremenih pretnji zahteva da naši klijenti imaju detaljnu, slojevitu zaštitnu strategiju koja može ne samo da otkriva pretnje, već i da preuzima radnje kako bi ih blokirala, rekao je Rob Grir, vice president & general manager, TippingPoint, Enterprise Security Products, HP. „Proizvod Deep Discovery kompanije Trend Micro nudi nivo vidljivosti i informisanja potreban da se odbrani od takvih pretnji, a u kombinaciji sa snažnom mrežnom zaštitom proizvoda TippingPoint kompanije HP, stvara se mogućnost da ponudimo našim klijentima sveobuhvatnu aktivnu zaštitu od ciljanih napada i naprednih neprekidnih računarskih pretnji”.

Pored mogućnosti međusobne integracije proizvoda Trend Micro™ Deep Discovery™ Inspector i HP TippingPoint, Deep Discovery prijavljuje incidente programu HP ArcSight™, koji je vodeće rešenje na tržištu za upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima (SIEM). Na taj način se može spovesti dublja analiza i otkriti međusobna povezanost događaja. Deep Discovery, takođe, deli podatke sa HP Threat Central platformom.

HP TippingPoint Advanced Threat Appliance će biti dostupan početkom 2015. godine kod kompanije HP ili njenih prodajnih partnera. Za više informacija, posetite www.hp.com/go/ata.

 

newsmaster