INTERNET KOMPANIJE U SRBIJI SADA MOGU DA PRIMAJU PLAĆANJA PREKO SERVISA PAYPAL

  • PayPal, vodeći operater globalnih plaćanja je DANAS objavio planove da omogući firmama u Srbiji na počnu da primaju plaćanja preko sistema.
  • Firme koje će da iskoriste tu mogućnost će moći da klijentima ponude jednostavniju, komfornu i sigurnu metodu plaćanja online.
  • Primajući plaćanja PayPal, firme u Srbiji – bez obzira na veličinu – stiču pristup širem tržištu zahvaljujući 162 miliona aktivnih računa na 203 tržišta u celom svetu.

PayPal od danas nudi osobama koje kupuju preko interneta jednostavniji i sigurniji način online plaćanja, to se posebno odnosi na situaciju kupovine stranim internet stranicama. Korisnici usluga se osećaju sigurniji kad plaćaju preko PayPala jer ovaj servis nikada ne daje pristup finansijskim podacima kupaca pri obavljanju transakcije i nudi zaštitu za kupce kako bi pomogao da se vrati deo sredstava u slučaju problema posebno u situacijama kada je plaćanje prema osobi koju ne poznaju. . Prodavci mogu da imaju veći komfor primanja sredstava od kupca ako je plaćanje autorizovano od strane PayPal.

 „Vrednujemo i cenimo veličinu mogućnosti za srpsku internet trgovinu. Globalno, 2014. godine trgovina sa inostranstvom preko servisa PayPal su činili skoro četvrtinu sume plaćanja firmi te godine. Zahvaljujući tome da sve više ljudi ima poverenje u servis PayPal i da realizuje plaćanja iz inostranstva, firme u Srbiji imaju sjajne mogućnosti da povećaju prodaju” rekao je Damien Perillat, Izvršni Direktor Pay Pal za Srednju i Istočnu Evropu.

Po istraživanju potrošača koja je sproveo Ipsos Vantis, 41odsto kupaca iz ključnih tržišta u Evropi koristi PayPal pri kupovini na stranim internet servisima[1]. U Češkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Poljskoj prodavci koji primaju plaćanja preko PayPala su povećali vrednost plaćanja od kupaca iz inostranstva u proseku za 48 odsto u prvoj polovini prošle  godine u odnosu na isti period 2013. godine[2].

Za kompanije sistem PayPal je jednostavan za konfiguraciju i rukovanje i nudi pristup stotinama miliona vlasnika računa PayPal u celom svetu.

O PayPal

PayPal u svim svojim aktivnostima stavlja korisnikena prvom mestu. Od osnivanja firme 1998. godine smo na čelu revolucije digitalnih plaćanja obrađujući skoro 11,5 miliona plaćanja svakog dana. PayPal nudi korisnicima bolje mogućnosti pristupa njihovim sredstvima i kontakta sa drugim korisnicima. Takođe, pomaže im u slanju novaca bez davanja pristupa finansijskim podacima, istovremeno nudeći im slobodu izbora forme plaćanja: iz sredstava na računu PayPal, sa računa u banci, kreditnom karticom, ili PayPal kreditima. Zahvaljujući 162 milionima aktivnih elektroničkih računa stvorili smo otvoren i siguran ekosistem plaćanja koji biraju privatna lica i firme za vođenje sigurnih transakcija online, u prodavnicama i na mobilnim uređajima. PayPal je istinske globalna platforma za plaćanje, dostupna na 203 tržišta, koja omogućuje klijentima dobijanje plaćanja u više od  sto valuta, isplatu sredstava u 57 valuta i držanje sredstava na računima PayPal u 26 valuta. PayPal je deo firme eBay Inc. (Nasdaq: EBAY). U septembru 2014. je firma eBay Inc. objavila plan podele servisa eBay i PayPal na nezavisna društva koja se od 2015. kotiraju na berzi. Više informacija o PayPal se nalazi na stranicama i www.paypal-media.com. Dodatne informacije o planiranoj podeli servisa eBay i PayPal se nalaze na web stranici update.ebayinc.com.

[1]PayPal Insights: e-Commerce and m-Commerce“, istraživanje IPSOS Vantis naručeno od strane PayPal na mnogim evropskim tržištima. Dodatne informacije su dostupne na stranici https://www.paypal.fr/crossborder-insights/index.htm?l=en.

[2] Što se tiče suma plaćanja preko servisa PayPal trgovačkih usluga i međunarodnih transakcije prva polovina 2014. godine je bila uporediva prvoj polovini 2013. godine.

newsmaster