HP je najpouzdaniji brend prema istraživanju magazina “Reader’s Digest” za 2009.

Beograd, 3. mart 2009 – HP je proglašen za najpouzdaniji brend u oblasti  personalnih računara u zemaljama EMEA regiona u kojima je sprovedena anketa magazina “Reader’s Digest” za 2009. godinu.

Da bi zaslužio titulu “najpouzdaniji brend” HP je dobio dobre ocene po pitanju kvaliteta, vrednosti, imidža i razumevanja potreba potrošača.

“HP je brend u koji korisnici imaju poverenja i ova nagrada je odraz investicije koju smo uložili u njegovo stvaranje” kaže Lučana Brođi, potpredsednica marketinga HP grupe za personalne sisteme za EMEA region i dodaje “Na današnjem tržištu podrška korisnika je od presudnog značaja za naš konstantan uspeh, tako da mi stalno težimo da ponudimo proizvode koji će im poboljšati digitalni stil života”.

Osnovni cilj ovogodišnje ankete bio je da se sazna kojim brendovima u raznim kategorijama potrošačkih proizvoda Evropljani najviše veruju. Ispitivanje je sprovedeno na preko 23.000 korisnika u 16 evropskih zemalja(1) u jesen 2008. godine i ono predstavlja jedno od najvećih i najširih istraživanja u Evropi.

Za opširnije informacije o anketi iz magazina “Reader’s Digest” posetite  www.rdtrustedbrands.com

O kompaniji HP

HP je najveća IT kompanija u svetu, sa ponudom koja sadrži rešenja za štampu, personalne računare, softvere, usluge i IT rešenja koja korisnicima, od pojedinaca do velikih preduzeća, pojednostavljuju iskustvo upotrebe tehnologija. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi), posetite adresu www.hp.com.

Napomena urednicima: Više vesti iz HP-a, uključujući RSS feedove, dostupno je na adresi www.hp.com/hpinfo/newsroom/.

(1)Zemlje u kojima je sprovedeno istraživanje: Austrija, Belgija, Republika Češka, Finska, Francuska, Nemačka, Mađarska, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, Španija, Švedska, Švajcarska, Velika Britanija

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije koje se ovde nalaze podložne su promeni bez prethodnog obaveštenja. Jedina važeća garancija za HP proizvode i usluge izneta je eksplicitno u garantnoj izjavi koja prati sam proizvod ili uslugu. Nijednu informaciju iz ovog dokumenta ne treba smatrati za dodatnu garanciju. HP nije odgovoran za tehničke ili redakcijske greške koje se eventualno ovde nalaze 03/2009