Ericsson standardizuje 5G

Kompanija Ericsson nastavlja da radi na razvoju 5G sistema kao jedan od koordinatora METIS-II projekta, koji je pod pokroviteljstvom Evropske Unije, a čiji je cilj kreiranje kompletnog 5G radio sistema, kao i plana standardizacije.

Na projektu učestvuje 23 partnera iz celog sveta (EU, Kina, Japan, Južna Koreja, SAD) uključujući i vodeće operatore i druge kompanije iz ovog sektora.

Kao glavni pokretač i koordinator METIS-II projekta, Ericsson će sprovesti integraciju tehnologija i obezbediti platformu koju će koristiti institucije zadužene za regulativu i standardizaciju. Ova akcija je nastavak METIS-a, prvog integrisanog 5G projekta, kojim je takođe upravljala kompanija Ericssona.

METIS-II je su-finansiran EU H2020 istraživački projekat sa budžetom od osam miliona evra.

Kompanija Ericsson je pokretačka snaga za umreženo društvo – globalni lider u tehnološkim komunikacijama i uslugama. Dugoročna saradnja sa svim većim telekomunikacionim operaterima na svetu, omogućuje ljudima, kompanijama i organizacijama da ispune svoj potencijal i stvore održivu budućnost.

Naši servisi, softverska rešenja i infrastruktura, posebno u mobilnim, širokopojasnim, kao i cloud rešenjima, pružaju mogućnost za industriju telekomunikacija, kao i druge sektore, da obezbedi bolje poslovanje, poveća efikasnost, unapredi korisničko iskustvo i iskoristi nove mogućnosti.

Sa više od 115.000 profesionalaca i klijenata u 180 zemalja, povezujemo naše globalno prisustvo  i lidersku poziciju u  tehnologijama i servisima. Kompanija Ericsson održava mreže koja povezuje više od 2.5 milijardi pretplatnika. Četrdeset procenata mobilnog saobraćaja u svetu odvija se kroz mreže koje koriste opremu i rešenja kompanije Ericsson. Naše investicije u istraživanja i razvoj, govore u prilog tome, da su naša rešenja, kao i naši klijente, za nas uvek na prvom mestu.

Kompanija Ericsson je osnovana 1876, sa sedištem u Stokholmu. Neto prodaja u 2014. iznosila je 33.1 milijardi američkih dolara. Kompanija je registrovana je na berzama NASDAQ OMX Stockholm i NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericsson

newsmaster