Microsoft – holistički pristup obezbeđivanja podataka u digitalnom okruženju

Microsoft logo

Generalni direktor Microsoft-a, Satya Nadella, predstavio je na
Government Cloud Forumu, novi, holistički pristup obezbeđivanja
podataka u digitalnom okruženju.

Svakodnevni život, koji danas u sve većoj meri definišu konstantna
mobilnost i razmena informacija i podataka u cloud-u, zahteva i
adekvatan odgovor na sve pretnje sa kojima se susrećemo u takvoj
sredini. Microsoft je kao odgovore na takve izazove ponudio nova
rešenja u najefikasnijoj i najsigurnijoj platformi do sada, koju
zajedno čine Windows 10, Office365 i Azure.

„Verujemo da je novi sigurnosni pristup potreban na svim nivoima, u
svetu koji se sve više bazira na mobilnosti i poslovanju u cloud-u. To
podrazumeva postavljanje poverenja u središte naše tehnologije, tako
da možemo da osnažimo svakog pojedinca i svaku organizaciju na planeti
da postigne više, što je i osnovna misija Microsoft-a“, izjavio je
Satya Nadella.

Za više informacija i detalja o novim Microsoft rešenjima za
sigurnosti u sajber okruženju, molimo posetite zvanični Microsoft
blog.