Xerox pojednostavljuje upravljanje bojama za ink-džet mašine za štampanje

Beograd, 4. maj 2016 – Xerox pomaže pružaocima usluga štampanja da smanje dugotrajan, intenzivni postupak korekcije boje za proizvodne ink-džet štamparske mašine. Prodavnice sa uslugom štampe koje rade sa ink-džet štamparskim mašinama bez ugrađenog spektrofotometra, nezavisno o kom proizvođaču se radi, mogu održati doslednost boje od zadatka do zadatka uz pomoć rešenja kompanije Xeroxautomatizovano upravljanje bojama IntregratedPLUS (engl. Automated Color Management). Bez dodatnih ulaganja u hardver, rešenje ACM jednostavno održava tačnu boju upotrebom skenera i prenosnog računara.

Bez potrebe za stručnošću u području boja, rešenje automatizuje postupke korekcija boja, smanjujući broj koraka i drastično smanjujući utrošeno vreme štamparskog stroja sa sati na minute. Jednostavno skenirajte štamparski list, pošaljite ga u Cloud putem ACM-a i pojedinosti se dostavljaju u roku od nekoliko minuta.

Uz pomoć ugrađenih automatizovanih mogućnosti rešenje omogućuje da se u štampi postižu predvidljive i tačne boje tokom celog postupka proizvodnje. ACM može poboljšati produktivnost, povećati učinkovitost toka rada i pojednostaviti upravljanje bojama kako bi se pružaoci usluga štampanja mogli usredsrediti na obavljanje više zadataka u svojim radnjama. Sistem omogućuje povratne informacije sa specifikacijama za operatore štamparskih strojeva zajedno s postupcima za bilo koju mašinu sa drugačijim specifikacijama kojoj je potrebno održavanje.

Automatsko upravljanje bojama IntegratedPLUS smanjuje složenost toka rada i povećava tačnost automatizovanjem nadzora, profilisanja štamparskog stroja i ažuriranja boja tački”, izjavio je Mike Lacagnina, poslovni rukovodilac IntegratedPLUS za svet, Xerox. „Na drupi ćemo predstaviti kako ovo rešenje smanjuje broj koraka u toku rada s 34 na devet na primeru štampača Xerox Rialto™ 900 Ink-džet Press.”

Svratite do dvorane 8B A62 kako biste uživo videli demonstraciju rešenja ACM. Više o novostima kompanije Xerox i objavama na grupi: pogledajte prvi videozapis serije Xerox na putu prema drupi s Robertom Stablerom, višim potpredsednikom grupe Graphic Communications Business Group, Xerox. Takođe nas posetite na: Xerox.com/drupa.

O kompaniji Xerox

Kompanija Xerox pomaže u tome da se promeni način na koji svet funkcioniše. Primenom naše stručnosti u području vizualizacije, poslovnog procesa, analitike, automatizacije i usredsređenosti na korisnika, gradimo radni proces koji će pružiti veću produktivnost, delotvornost i personalizaciju.

Poslujemo u 180 zemalja, a više od 130.000 naših zaposlenih stvara značajne inovacije i pruža usluge poslovnih procesa, štamparsku opremu, softver i rešenja koja zaista čine razliku za naše korisnike – i njihove kupce. 29. januara 2016. godine Xerox je objavio planove o razdvajanju u dve nezavisne kompanije: kompaniju „Business Process Outsourcing“ i kompaniju „Document Technology“

Saznajte više na www.xerox.com .

Izvror: Xerox Balkans