Veeam u kvadrantu lidera u Gartnerovom izveštaju ‘Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software’ za 2016.

Evaluacija na osnovu merila celovitosti vizije i mogućnosti izvršavanja zadataka
BAR, Švajcarska: 20. juna 2016.

Veeam® Software, inovativni pružalac rešenja za stalnu dostupnost (Availability for the Always-On Enterprise™), objavio je da je analitička kuća Gartner pozicionirala Veeam u kvadrant lidera u svom izveštaju ‘2016 Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software’.

Najnoviji izveštaj Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software za 2016. godinu poboljšana je verzija izveštaja “Magic Quadrant for Enterprise Backup Software and Integrated Appliances” iz juna prošle godine. Gartner je preimenovao izveštaj i unapredio kriterijume jer su korisnici tražili da se u analizama usmere na softvere za backup i oporavak koji štite procese u data centrima kojima upravljaju zaposleni u velikim kompanijama.

Bilo koji od naše 193 hiljade korisnika i 39 hiljada partnera složiće se sa Gartnerom da je Veeam lider u sektoru, ali i da smo predvodnici u novoj industriji koja je puno više od tradicionalnog backup-a jer omogućavamo kompanijama da ostvare dostupnost 24.7.365,“ rekao je Ratmir Timashev, predsednik Uprave Veeama. „Kao što je Gartner naveo ‘događa se fundamentalna promena na tržištu softvera za izradu sigurnosnih kopija i oporavak. Svaki proizvođač koji želi da opstane dugoročno mora da ispunjava potrebe korisnika za tradicionalnim backup-om i oporavkom, ali i istovremeno mora širiti svoju integraciju i iskorišćavati prednosti sve većeg broja aplikacija, hipervizora, tehnologija za snapshotove i replikaciju, kao i mogućnosti javnog cloud-a.’ U našem sledećem rešenju Veeam Availability Suite™ v9.5, nastavićemo sa inovacijama, omogućićemo našim korisnicima i partnerima i dalje najbolje rešenje za dostupnost kako bi ispunili potrebe velikih data centara i da ne zaostaju u aktualnoj digitalnoj transformaciji.“

Veeam je ostvario 24-postotni rast očekivanih prihoda za prvi kvartal 2016. godine u odnosu na prethodnu godinu, što potvrđuje da kompanijama zaista treba kontinuitet u poslovanju. Sa 75 posto više očekivanih prihoda od velikih korisnika, u odnosu na isti period prošle godine, Veeamov uspeh u prvom kvartalu 2016. pokazuje da kompanije prihvataju Veeamov inovativni pristup sa rešenjima za stalnu dostupnost koja omogućavaju ugovore o nivou kvaliteta pružanja usluge (SLA-ove) za ciljanu tačku i vreme oporavka (RTPOTM) od 15 minuta i manje, za sve aplikacije i podatke.

Gartnerova izjava o ograničenju odgovornosti:

Gartner ne podržava ni jednog proizvođača, proizvod ili uslugu pomenut u analitičkim izveštajima i ne savetuje korisnicima tehnologija odabir tih proizvođača sa najvišim ocenama ili drugim opisima. Gartnerovi izveštaji sadrže mišljenja Gartnerove organizacije za istraživanje i ne treba ih smatrati kao izjave ili činjenice. Gartner se odriče od odgovornosti za svaku garanciju, izjavljenu ili impliciranu, u svom izveštaju, uključujući i svaku garanciju za prodaju ili korišćenje za određene svrhe.

O kompaniji Veeam Software

Veeam® prepoznaje nove izazove sa kojima se kompanije širom sveta suočavaju kako bi omogućile neprekidno poslovanje, Always-On Enterprise™, poslovanje koje mora da funkcioniše 24.7.365. Kako bi odgovorila na ove zahteve, kompanija Veeam je postala pionir novog tržišta stalne dostupnosti preduzeća – Availability for the Always-On Enterprise™, pomažući organizacijama da postignu ciljno vreme i tačku oporavka (RTPO™) za manje od 15 minuta, za sve aplikacije i podatke, pomoću fundamentalno nove vrste rešenja koje obezbeđuje veliku brzinu oporavka, izbegavanje gubitka podataka, verifikovanu povrativost, maksimalnu iskoristivost podataka i potpunu transparentnost. Veeam Availability Suite™, koji sadrži Veeam Backup & Replication™, maksimalno iskorišćava virtuelizaciju, skladištenje i cloud tehnologije koje omogućavaju savremenim data centrima da pomognu organizacijama da uštede vreme, ublaže rizike i drastično smanje kapitalne i operativne troškove, dok stalno podržavaju trenutne i buduće poslovne ciljeve svojih kupaca.

Osnovana 2006. godine, kompanija Veeam trenutno ima 39.000 ProPartnera i više od 193.000 korisnika širom sveta. Globalno sedište kompanije Veeam se nalazi u gradu Bar, u Švajcarskoj i poseduje kancelarije širom sveta. Da biste saznali više, posetite https://www.veeam.com.

Izvor: TAG media