Efikasni rad u pokretu uz nove Cisco proizvode i usluge

BEOGRAD, 27. maj 2009. godine – Cisco najavljuje Kolaboraciju u pokretu koja će snagu kolaboracije povezati sa sveprisutnošću i performansama Cisco objedinjene bežične mreže. Cilj je premošćavanje razlika između mreže u kancelarijama, mobilne mreže izvan prostorija i WiFi mreže visokih performansi, omogućavajući kolaboraciju iz svakog poslovnog okruženja. Pouzdanost i performanse ove mreže moraju odgovarati onima koje odlikuju klasičnu mrežu u cilju postizanje najboljih rezultata.

Kolaboracija u pokretu integriše proizvode i usluge od Cisco WebEx-a, preko Objedinjenih komunikacija do Cisco objedinjene bežične mreže i Cisco unapređenih usluga. Cisco se fokusirao na razvoj novih rešenja i servisa u pet oblasti – iskustvu u poslovnom okruženju, platformama za bežičnu mrežu, aplikacijama za korisnike, tehnološke partnere i profesionalne usluge. Cisco dalje razvija Motion Vision i ulaže u pet oblasti: uređaje, bežičnu infrastrukturu, aplikacije, tehnološke partnere i profesionalne usluge.

Poslovni modeli današnjice zahtevaju od nas da upravljamo složenom mrežom klijenata, kolega i partnera koja povezuje kompanije jer dobrim usmeravanjem globalnih mreža postižemo održivu konkurentnost. Od organizacije i korišćenih alata zavisi efikasnost kolaboracije jer ona obično uključuje komunikaciju u stvarnom vremenu i vremenski neusklađenu komunikaciju uz niz dinamičnih procesa. Danas je IT organizacijama potreban portfolio za kolaboraciju koji im omogućava da kombinuju opseg, brzinu i fleksibilnost Web 2.0 sa bezbednošću i politikom upravljanja umrežavanjem preduzeća. Potrebna im je platforma koja može da se integriše sa postojećim aplikacijama i koja se lako adaptira i razvija prateći promenu njihovog poslovanja.

Kolaboracija u pokretu moguća je tek pošto se bežična mreža u poslovnim prostorijama doda kao suštinski element na mobilne i klasične Internet mreže. Novi uređaji povezivaće se sa bežičnom mrežom na jednostavniji način pomoću novih Cisco aplikacija. Osim toga, pronalaze se rešenja koja mrežu čine bezbednijom. Kompanija Cisco i njeni partneri razvijaju razvojnu zajednicu unakrsnih tehnologija – Cisco Developer Network koja pojednostavljuje i ubrzava razvoj i primenu novih rešenja.

|Search: Find More About Efikasni rad u pokretu uz nove Cisco proizvode i usluge|