U Srbiji pad prodaje računara 24%

Na tržištima Srbije, Hrvatske i Slovenije, u prvom tromesečju 2009. godine prodato je ukupno 177 hiljada personalnih računara ili 18,7 posto računara manje nego u istom kvartalu 2008 godine. To su zbirni podaci iz odvojenih kvartalnih istraživanja tržišta personalnih računara u ove tri zemlje, koje je sprovela analitička kuća IDC Adriatics.

Slovenija je jedina zabeležila rast prodaje računara od osam procenata u prvom kvartalu 2009, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U istom periodu, u Srbiji je prodaja računara opala za 24 posto, dok je u Hrvatskoj prodaja računara opala 25 posto.

Prema podacima IDC-a, u Srbiji je u prvom tromesečju ove godine isporučeno 73,9 hiljada personalnih računara ili 24 posto manje nego u istom kvartalu prošle godine. Najznačajniji pad je u plasmanu x86 servera, od čak 42 posto. Najviše je prodato stonih računara, oko 54 hiljade, ali takođe sa padom prodaje od 17 procenata, a prodato je i 19 hiljada prenosivih računara.

Stoni računari čine 73 posto ukupnog tržišta računara u Srbiji, prenosivi računari 29 posto, a x86 serveri čine nešto više od jednog procenta tržišta.

Posle veoma uspešne 2008. godine, globalna ekonomska kriza pogodila je i velike distributere hardvera i računarskih komponenti. Opšti porast troškova života, smanjenje potrošnje i povećanje nezaposlenosti glavni su razlozi slabljenja prodaje računara.

Najviše računara u Srbiji prodala je kompanija Com Trade, a zatim slede Toshiba i HP.

|Search: Find More About U Srbiji pad prodaje računara 24%|