Seiko Epson razvija mlaznu štampu za OLED ekrane

Seiko Epson je izvršio proboj na polju mlazne (ink-jet) štampe koja se može iskoristiti za masovnu proizvodnju velikih OLED ekrana, što bi ih u narednih nekoliko godina učinilo konkurentnim na tržištu televizora velikog formata.

OLED tehnologija je predmet istraživanja mnogih kompanija koje se bave proizvodnjom ekrana, pre svega zbog bolje reprodukcije brzih pokretnih slika i šireg i vernijeg spektra boja koje prikazuju u odnosu na konvencionalne LCD i PDP (plasma display panels) ekrane.

Kada su u pitanju televizori velikih dijagonala, LCD i PDP tehnologija i dalje prednjači u odnosu na OLED, međutim upotrebom novog načina štampe Seiko Epson očekuje da će se odnosi izmeniti.

Pored prednosti u kvalitetu prikaza, OLED ekrani imaju još jednu značajnu karakteristiku. Tanak sloj organskih materijala emituje svetlost kada ga pobudi električna struja, što čini klasično pozadinsko osvetljenje potpuno nepotrebnim. Iz tog razloga OLED ekrani su manji, lakši i imaju značajno manju potrošnju. Sa druge strane, organski sloj mora biti konstantne debljine kako bi obezbedio ravnomerno osvetljenje na celoj površini, što ga je činilo teškim za proizvodnju koristeći ranije poznate tehnologije.

Kompanija Seiko Epson pronašla je način kako da se ravnomerno rasporedi organski materijal koristeći tehnologiju mlazne štampe koja će biti predstavljena na predstojećoj konferenciji o ekranima „Society for Information Display“ u San Antoniju, u SAD.

Na konferenciji će biti prikazan 14-inčni ekran rezolucije ekvivalentne standardnoj rezoluciji 37-inčnih ekrana visoke definicije. Prototip je namenjen demonstraciji tehnologije i kao pokazatelj da se pomoću nje mogu izraditi 37-inčni OLED ekrani namenjeni reprodukciji video materijala visoke definicije.

Seiko Epson namerava da oko 2012. godine počne sa primenom nove tehnologije za izradu probnih primeraka ekrana, dok se masovna proizvodnja očekuje tri godine kasnije.

|Search: Find More About Seiko Epson razvija mlaznu štampu za OLED ekrane|