Cisco definisao novi najviši rang stručnosti

Godinama je zvanje „Ciscov osvedočeni mrežni stručnjak“ (Cisco Certified Internetwork Expert, CCIE) bio najviši i najteže dostižan rang koji je mogao da stekne mrežni profesionalac. To od ponedeljka više ne važi. Cisco je upravo objavio da je definisao još viši rang „Ciscov osvedočeni arhitekta“ (Cisco Certified Architect, CCA). Ovom titulom kompanija nastoji da objedini mrežno umeće CCIE stručnjaka s poslovnom pronicljivošću mastera za poslovnu administraciju (MBA).

CCA zvanje će, kao najviši nivo akreditacije koji nudi Cisco, obučiti kandidate da rade s poslovnim izvršiocima ranga direktora kako bi poslovne potrebe preveli u efektivne IT sisteme. Ciscova istraživanja pokazuju da će kompanije izgubiti 100 milijardi dolara kupovinom pogrešne tehnologije i usluga. Izvor ovakvog troška je jaz koji postoji između onih koji odlično razumeju poslovne zahteve i onih koji razumeju IT arhitekturu. Ovo stručno usavršavanje, modelovano po uzoru na tradicionalni doktorat, omogućiće CCIE stručnjacima da premoste taj jaz.

Titula CCA neće se sticati lako, a neće biti ni jeftina, jer će dobijanje svedočanstva koštati 15.000 dolara. Preduslov je da se već ima titula CCIE ili CCDE (Cisco Certified Design Expert). Pored toga, kandidat mora da ima najmanje deset godina iskustva u struci. Kandidati se moraju prijaviti i biti primljeni u program. Kad su primljeni treba da predlože rešenje arhitekture za zadati skup poslovnih zahteva. Svedočanstvo se dobija posle ispita pred komisijom kao kad se brani doktorska teza. Od kandidata će se tražiti da odbrani i izmeni svoj predlog uživo, pred komisijom koju će sačinjavati uvaženi inženjeri i drugi stručnjaci upućeni u datu oblast, iz kompanije Cisco i nekih drugih.

Ova titula treba da ohrabri poslovni svet da mrežnu arhitekturu vidi kao zasebnu poslovnu funkciju a ne kao deo posla.

Posle prijema u program obučavanje se može završiti za nekoliko nedelja.

Cisco očekuje da će CCA postati elitno zvanje i da će ukupan broj nosilaca ostati mali i neće prelaziti dvocifren broj u prve dve godine. Cisco će početi da prima prijave ove jeseni, a prvi kandidati braniće svoje predloge u januaru 2010.

Dodatne informacije o svedočanstvu Cisco Certified Architect nalaze se ovde https://cisco.hosted.jivesoftware.com/index.jspa?ciscoHome=true

|Search: Find More About Cisco definisao novi najviši rang stručnosti|