HP pomaže direktorima IT sektora da svoje odeljenje vode kao zasebno preduzeće

BEOGRAD, jun 2009. – Kompanija HP predstavila je rešenje iz svoje IT Financial Management (ITFM) ponude kako bi pomogla direktorima IT sektora u ostvarivanju finansijske transparentnosti i preduzimanju akcija u oblastima u kojima mogu optimizovati troškove.

Rešenje HP Financial Planning and Analysis (FP&A) omogućava direktorima informatičkih službi da svoje odeljenje vode kao zasebno preduzeće i pokažu poslovnu vrednost IT usluga. Ovo rešenje objedinjuje softver i usluge radi poboljšane vidljivosti, upravljanja, proverljivosti i predvidivosti finansijskih prilika u IT odeljenju.

HP FP&A je prvo rešenje u HP ITFM portfoliju osmišljeno tako da pomogne IT odeljenjima da upotrebe poslovnu analitiku radi poboljšanja procesa donošenja odluka, efikasnijeg rada i boljeg usaglašavanja sa ostalim poslovnim funkcijama u kompaniji. Ovo rešenje transformiše IT odeljenje u organizaciju koja radi na osnovu merenja svojih performansi.

Prema nedavno sprovedenom istraživanju(1) u kojem je učestvovalo više od 200 direktora IT službi iz celog sveta, skoro polovina ispitanika je izjavila da im nedostaje jasno definisana investiciona politika i da nemaju nikakav oblik upravljanja namenjen usaglašavanju odluka o IT investicijama sa poslovnim prioritetima. Iako je 66 odsto IT direktora reklo da je transparentnost IT troškova “veoma važna” za donosioce odluka u kompaniji, samo 44 odsto je navelo da su njihovi nadređeni “veoma zadovoljni” transparentnošću troškova IT odeljenja.
“HP nam pomaže da poboljšamo operativno i strateško odlučivanje identifikovanjem načina da donesemo veću vrednost našoj kompaniji i iskorenimo neefikasnost”, rekao je Allan Hackney, direktor informatičke službe u kompaniji John Hancock Financial Services. ”Naše IT odeljenje je sposobnije da privuče interni kapital za investicije ponašajući se transparentno, poput svakog preduzeća koje svoj rad bazira na činjenicama.”

Poboljšano upravljanje i transparentnost finansija

HP FP&A ujedinjuje mogućnosti finansijskog planiranja i analize na osnovu definisanog finansijskog modela. Ovaj program objedinjuje finansijske podatke iz projekata, sisteme za upravljanje sredstvima i konfiguracijama, kao i softver za planiranje poslovnih resursa (ERP). Takav pristup obezbeđuje vidljivost svih troškova vezanih za pružanje poslovnih usluga. Zahvaljujući jasnoj vidljivosti troškova, direktorima informatičkih sektora omogućeno je preduzimanje akcija za smanjenje razlike između planiranih i stvarnih troškova, optimizacija neiskorišćenih sredstava i precizan raspored troškova IT usluga prema korisnicima.

Softver automatizuje proces konsolidacije finansijskih podataka o radu i tehnoloških sredstava radi poboljšane finansijske analize. HP FP&A se može koristiti kao samostalna aplikacija, a može se i kombinovati sa drugim HP-ovim softverskim proizvodima kao što su HP Project Portfolio Management Center, HP Asset Manager i HP Configuration Management System.

HP je ujedno najavio i novu 8.0 verziju HP Project Portfolio Management (PPM) Center softvera sa unapređenim mogućnostima za upravljanje finansijama i resursima. To će korisnicima omogućiti da efikasnije upravljaju IT projektima i resursima.

Kombinacija svih ovih HP-ovih rešenja povećava brzinu, efikasnost i preciznost procesa upravljanja finansijama u IT odeljenjima, što dodatno povezuje IT aktivnosti i troškove sa poslovanjem kompanije.

Rad ovih rešenja bio je prikazan na HP Software Universe 2009 konferenciji od 16. do 18. juna, godišnjem događaju posvećenom klijentima i partnerima, fokusiranom na HP-ovu softversku ponudu.

Pored navedenog, kroz konsultantske usluge može se doći do opisa najboljih praksi za integrisanje podataka iz više izvora radi obezbeđivanja boljeg uvida u poslovanje.

Nove usluge i najbolje prakse pomažu da se IT odeljenjem upravlja kao preduzećem
HP pruža sveobuhvatne usluge za finansijsko upravljanje u IT odeljenjima zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u oblasti poslovnog izveštavanja i upravljanja uslugama, sa iskustvom u implementiranju vodećih softverskih proizvoda. U njih se ubrajaju i:

• Strateške i savetodavne usluge – pomažu u spajanju organizacionih zahteva, podataka, procesa i informacija o tehničkim prazninama radi razvoja detaljnih planova implementacije,
• Usluge implementacije – klijentima omogućavaju da steknu novi uvid u poslovanje radi donošenja strateških odluka; usluge poslovnog izveštavanja omogućavaju klijentima da predvide finansijske potrebe, da kvantifikuju vrednost IT usluga koje pružaju drugim sektorima u kompaniji, da povećaju efikasnost trošenja sredstava u IT odeljenju, i da bolje usaglase IT resurse sa poslovnim potrebama,
• Savetovanje o procesima i usluge implementacije rešenja – pomažu klijentima da ostvare bolje poslovne rezultate, te da ih brže ostvare efikasnom implementacijom HP ITFM i HP PPM rešenja; ove usluge su zasnovane na HP-ovom referentnom modelu upravljanja uslugama, i
• Najbolje prakse za sisteme za upravljanje konfiguracijama – omogućavaju ubrzavanje implementacije i obezbeđuju upotrebljiv model radi automatskog otkrivanja IT sredstava koje klijenti poseduju, kao i definisanja troškova usluga koje pružaju.

Pomoću HP-ove ponude rešenja za upravljanje finansijama u IT odeljenju klijenti mogu da:

• Iskorene neefikasnost IT troškova pomoću finansijske analize, te upravljanja projektima i sredstvima,
• Ostvare transparentnost troškova na osnovu stvarnog korišćenja IT rada i drugih resursa, uključujući hardver i softver,
• Implementiraju najbolje prakse za upravljanje životnim ciklusom investicija, finansijsko računovodstvo, upravljanje IT izvršavanjem, smanjenje otpada, optimizaciju i usklađivanje softverskih licenci, i da
• Donose bolje odluke o investicijama i definišu ugovore o nivou usluga koji precizno određuju troškove, vrednost i kvalitet usklađivanjem IT aktivnosti i troškova sa poslovnim uslugama.

“Pomoću HP IT Financial Management ponude podstičemo finansijsku odgovornost našeg tehnološkog odeljenja”, rekao je Jeffrey Johnson, zamenik direktora informatičke službe i potpredsednik za operacije i infrastrukturu u kompaniji Constellation Energy, ponuđaču energetskih proizvoda i usluga iz Baltimora. “Uporedili smo naše IT troškove sa operativnim troškovima i otkrili da su značajno niži od onih izmerenih kod srodnih kompanija. Naš jedinični trošak, odnosno trošak po računaru, po serveru i po gigabajtu skladišnog prostora, opao je za 14 odsto.”

“Naši klijenti mogu ostvariti uspešno upravljanje finansijama u IT odeljenju pomoću naših vodećih softverskih proizvoda i dokazanog konsultantskog iskustva u oblasti poslovnog izveštavanja, upravljanja uslugama i implementacije IT softvera”, rekao je Thomas E. Hogan, izvršni potpredsednik za softver i usluge u HP-u. “Mi pomažemo direktorima informatičkih odeljenja da upravljaju IT poslom istom preciznošću kojom se upravlja bilo kojim poslom.”

|Search: Find More About HP pomaže direktorima IT sektora da svoje odeljenje vode kao zasebno preduzeće|