Veliki uspeh našeg mladog istraživača

U saopštenju Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja objavljeno je da je Mihajlo Čubrović, stipendista ovog ministarstva, student doktorskih studija na Univerzitetu u Lajdenu, objavio rad u oblasti fizike u najprestižnijem svetskom časopisu Science, u svojstvu glavnog autora.Čubrović, koji je prošle godine diplomirao na Fizičkom fakultetu u Beogradu, završio je Matematičku gimnaziju u Beogradu i redovni je saradnik Istraživačke stanice Petnica, a rad na svom doktoratu u Lajdenu započeo je u januaru ove godine. Nakon samo mesec dana prvi put je predstavio svoje rezultate kolegama i potom je dobio podršku profesora da pošalje rad u prestižni časopis Science, a u rekordno kratkom vremenu rad je objavljen 24. jula, pri čemu je Čubrović postao jedan od najmlađih autora radova u ovom časopisu u poslednjih nekoliko decenija.On je u svom radu povezao veoma kompleksne teorije kao što su teorija struna i kvantna teorija kondenzovane materije i njegovi rezultati su već izazvali veliko interesovanje u svetskoj naučnoj javnosti.Na predlog Ministarstva i Istraživačke stanice "Petnica" postao je i jedan od najmlađih dobitnika "Tesline nagrade".

|Search: Find More About Veliki uspeh našeg mladog istraživača|