Saradnja kompanija Canon i SAP

Kompanija Canon Europe objavila je da se Canon korporacija pridružila SAP programu dobavljača uređaja za štampu, i to kao zlatni član. Kroz ovo učešće, kompanija Canon će razviti različite vrste uređaja za nove modele štampe koji korisnicima omogućavaju da štampaju dokumenta iz aplikacija kompanije SAP.

Kompanija SAP kroz ovaj program sarađuje sa proizvođačima štampača kako bi korisnicima SAP rešenja obezbedila rešenja za štampu visokog kvaliteta. Program nudi dobavljačima koji učestvuju u njemu, uključujući Canon, pristup specifičnim SAP razvojnim okruženjima koja su neophodna za optimizaciju podrške njihovim uređajima koji funkcionišu u korisničkim SAP okruženjima baziranim na rešenjima.

Pol Rontri, marketing menadžer za Evropu kompanije Canon Europe izjavio je ovim povodom: „Činjenica da smo postali član programa SAP dobavljača uređaja za štampu dodatno potvrđuje našim korisnicima da Canon štampači podržavaju poslovni softver SAP koji nam je veoma važan. Posvećeni smo cilju da obezbedimo kompletan spektar poslovnih rešenja svim našim korisnicima kako bi im omogućili da rade što je efikasnije moguće, tako da je ključno da naša rešenja za digitalizaciju slike mogu skladno da rade sa najčešće korišćenim poslovnim softverom na tržištu.“