Visa predstavila novu globalnu komercijalnu karticu i platformu za upravljanje troškovima

U saradnji sa kompanijom Spendvision predstavljena globalna platforma koja predstavlja korak napred u evaluaciji i upravljanju troškovima što je od izuzetne važnosti za kompanije

San Francisko, Kalifornija / Beograd, 06. novembar 2009. godine – Kompanija Visa Inc. (NYSE: V) najavila je uvođenje Visa IntelliLink platforme za upravljanje troškovima (Visa IntelliLink Spend Management). U pitanju je novi globalni vid saopštavanja informacija koji kompanijama bez obzira na njihovu veličinu i finansijske mogućnosti omogućava sveobuhtvatno upravljanje troškovima.

Visa IntelliLink Spend Management platformu čine tri osnovna rešenja – izveštavanje, obrada i prenos podataka i program podrške, a osmišljena je kako bi zadovoljila potrebe izdavaoca kartica i njihovih klijenata uključujući i manje kompanije, trgovačke, korporativne, multinacionalne, i fleet programe. Platforma je kompatibilna sa svim platnim Visa proizvodima namenjenim poslovnim korisnicima.

Platforma je jedinstvena jer omogućava izveštavanje i sve najsavremenije alate potrebne za upravljanje troškovima u okviru jedne integrisane ponude koja obuhvata:

  • Sveobuhvatne mogućnosti upravljanja troškovima (uključujući aktiviranje saglasnosti,  štampanje priznanica, prenos podataka na više nivoa i direktno sveobuhvatno planiranje troškova poslovanja)
  • Unapređeno prikupljanje, obrada i prenos podataka
  • Uključivanje troškova koji nisu ostvareni putem platnih kartica kako bi se pružila podrška analitičarima koji prikupljaju podatke u vezi sa svim računima preko kojih se vrše plaćanja
  • Različite mogućnosti brendiranja za izdavaoce, uključujući alate koji se mogu prilagoditi tako da unaprede strategije jedinstvenog pozicioniranja na tržištu
  • Kontrolnu tablu koja omogućava jednostavno upravljanje i fleksibilne metode izveštavanja, kao i upozorenja za korisnike kartica i menadžere programa
  • Dodatne mogućnosti koje se ne odnose isključivo na sama plaćanja, uključujući i integraciju putničkih rezervacija

“Efikasno upravljanje troškovima zahteva fleksibilan i intuitivan sistem koji omogućava pristup informacijama po upitu, kako bi se ostvarilo potpunije razumevanje obrazaca potrošnje, omogućio bolji uvid i povećala kontrola nad troškovima, a sve sa ciljem da se pomogne kompanijama da sačuvaju svoje vreme i svoj novac,” izjavio je Darren Parslow, direktor sektora za globalna komercijalna rešenja kompanije Visa Inc. “Visa IntelliLink zadovoljava potrebe kompanija na globalnom nivou u pogledu transparentnosti i kontroli procesa nabavki, putnih i troškova reprezentacije. Sve to dolazi u integrisanom formatu koji je jednostavan za korišćenje, a koji omogućava korisnicima da imaju uvid u pregled troškova i da adekvatno reaguju u skladu s tim. Verujemo da naša nova globalna platforma nudi rešenja takvih mogućnosti koja prevazilaze sva ona koja su u ovom trenutku dostupna na tržištu .”

Pogodnosti za izdavaoce kartica i komercijalne klijente

Zahvaljujući platformi Visa IntelliLink Spend Management, izdavaoci kartica su u prilici da izađu u susret potrebama različitih kompanija i tako ostvare značajnu prednost na tržištu, difenciraju se u odnosu na konkurenciju i unaprede odnose sa svojim klijentima. Platforma omogućava obradu i izveštavanje o troškovima na lokalnom i međunarodnom nivou, može se jednostavno primeniti od strane klijenata, dok izdavaoci kartica mogu na jednostavan način da je prilagode i koriste u skladu sa svojim potrebama.

Korisnicima komercijalnih kartica, platforma Visa IntelliLink Spend Management omogućava jasniji pregled i kontrolu troškova, jednostavan pristup informacijama uz pomoć kontrolne table i  sistema upozorenja, mogućnost da prate transakcije koje su izvršene karticom ili bez nje. Platforma funkcioniše na globalnom, ali i lokalnom nivou zahvaljujući opcijama kao što su višejezičnost, podrška programu dvovalutnih i viševalutnih kartica, kao i podrška lokalnom oporezivanju.

Platforma Visa IntelliLink Spend Management nastala je kao rezultat saradnje sa kompanijom Spendvision i omogućava klijentima kompanije Visa da koriste proverenu, vodeću platformu, a sve sa ciljem jačanja svoje pozicije u odnosu na konkurenciju, i to uz pomoć upravljanja transakcijama.

“U kompaniji Spendvision smo veoma ponosni na partnerstvo sa kompanijom Visa, pre svega iz razloga što smo u prilici da pružimo pomoć finansijskim institucijama da unaprede svoje pozicije na tržištu i povećaju stepen poverenja korisnika svojih usluga,” izjavio je Robert Kirbi (Robert Kirby), izvršni direktor kompanije Spendvision.  “Unapređene mogućnosti obračuna troškova od ključnog je značaja za korporativno poslovanje, a inovativnost tehnologije i sve prednosti koje omogućavaju ovi kanali plaćanja biće od ključne važnosti za njihov uspeh na tržištu. Upravo je to ono što Spendvision platforma pruža svojim korisnicima.”

“Suština nabavke je u tome da kompanija od dobavljača dobije najbolje moguće ponude, kao i da zaposleni koji rukovode nabavkom u potpunosti iskoriste prednosti koje najbolja ponuda obezbeđuje. Cilj optimizacije funkcija nabavke je u tome da se obezbede tačne informacije u odgovarajućem vremenskom roku koji se tiču ukupne potrošnje kompanije kako bi se ostvarila značajna ušteda koja bi doprinela uspešnijem poslovanju same kompanije,” izjavio je Nensi Atkinson (Nancy Atkinson), viši analitičar kompanije Aite Group.  “Visa IntelliLink Spend Management je platforma koja zadovoljava potrebe kompanija svih veličina, uvažavajući specifičnosti poreskih sistema zemalja širom sveta i nudi celokupan asortiman programa u vezi sa komercijalnim karticama. Visa IntelliLink Spend Management objedinjuje sve troškove — one koji se tiču plaćanja karticom ili bez nje.”

Tokom prelaznog perioda, Visa IntelliLink Spend Management će, kao jedna globalna platforma, zameniti postojeće Visa Information Source, Visa Information Source Select, i druge načine upravljanja troškovima koje je kompanija Visa imala u svojoj ponudi. Paket Visa IntelliLink obuhvata i Compliance Management Tool koje je namenjeno vladama i drugim državnim organima. Ovo vrhunsko tehničko rešenje trenutno koriste američke federalne vladine agencije kako bi uskladili da kartice budu u saglasnosti sa politiko agencija u pogledu javnih nabavki i putnih troškova.

Visa IntelliLink Spend Management platforma je već dostupna korisnicima komercijalnih kartica širom sveta.

###

O kompaniji Visa:

Visa Inc. posluje kao najveća mreža elektronskog plaćanja koja pruža usluge obrade transakcija, kao i sistemske platforme koje omogućavaju elektronska plaćanja. Ponuda Vise uključuje kreditne, debitne, pripaid i potrošačke kartice sa oznakama Visa, Visa Electron, Interling i PLUS brendova. Visa je najprihvaćenija platna kartica na svetu, dok je Visa/Plus je jedna od najvećih globalnih mreža bankomata na svetu, koja nudi pristup gotovini u domaćoj valuti u preko 170 zemalja.

newsmaster