Ukida se dodatni porez na usluge mobilne telefonije?

Ministarka za telekomunikacije Jasna Matić izjavila je da očekuje da će dodatni porez na upotrebu mobilnih telefona verovatno biti ukinut u 2010. godini. Vlada Srbije je u junu uvela porez na upotrebu mobilnih telefona od 10 odsto u okviru mera za smanjenje budžetskog deficita pri rebalansu budžeta.

\”Ako budžetski prilivi ne budu smanjeni, kao što je to bilo u proteklom periodu, nadamo se da će ubrzo doći do ukidanja poreza\”, rekla je Matićeva. Ona je navela da se već vidi da kriza popušta i da neke antikrizne mere mogu da se eliminišu.

Prema njenim rečima, Ministarstvo telekomunikacija ima potvrdu iz ostalih ministarstava da će, čim to bude moguće, porez biti ukinut. Prema njenim rečima, uvođenje dodatnog poreza na mobilnu telefoniju nije dobro za industriju, dovodi do smanjenja investicija i stopa rasta u sektoru telekomunikacija. \”To je sektor koji podržava sve druge i bez dobrih komunikacija nijedan da sektor u Srbiji ne može da funkcioniše\”, rekla je Matićeva.

U objavljenom budžetu za sledeću godinu primetno je da se i dalje računa na prihode od poreza na upotrebu mobilnog telefona. Kako je nedavno objasnila ministarka finansija Dijana Dragutinović, njeno ministarstvo je spremno da ukine taj porez samo ako bi mogla da pronađe zamenu za prihode koje donosi.

Operateri mobilne telefonije su još u prvoj polovini godine protestovali protiv uvođenja ovog dodatnog poreza i tvrdili da će zbog toga poskupeti usluge za korisnike, bez poboljšanja kvaliteta usluga. (A.S.)
Izvor: Mikro

Search: Find More About Lenovo A70Z

[ad#234x60vesti]