Microsoft, Cisco, IBM i drugi formirali grupu za oblak računarstvo

Impresivna grupa kompanija je početkom ove nedelje osnovala Savet kupaca računarskog oblaka za preduzeća (Enterprise Cloud Buyers Council) u nadi da će time lakše ukloniti prepreke korišćenju oblak računarstva u kompanijama.

Prvi članovi su kompanije koje iznajmljuju oblak računarstvo kao i one koje koriste usluge iz tog oblaka, uključujući Microsoft, IBM, HP, Cisco, AT&T, BT, EMC, Deutsche Bank, Alcatel-Lucent, Amdocs, CA, Nokia Siemens Networks, Telecom Italia i Telstru. Dve industrijske organizacije, Distributed Management Task Force i IT Service Management Forum, takođe su uključene u ovu grupu. Ideju da se osnuje ovaj savet dalo je industrijsko udruženje TM Forum koje pomaže IT kompanijama da kreiraju profitabilne usluge.

Značajan problem koji će Savet nastojati da reši je trenutni strah preduzeća od vezivanja za određenog proizvođača, rekao je Gari Brus, vodeći istraživač kompanije British Telecom (BT). Savet bi mogao da radi na rešenjima zasnovanim na standardima za razne slojeve oblak računarstva, uključujući one za virtuelizaciju, upravljanje i kontrolu, tako da preduzeća lakše prenesu svoje projekte sa oblaka jednog proizvođača na drugi, rekao je Brus.

Pored toga, Brus smatra da se preduzeća obično brinu za bezbednost i pouzdanost. „Može biti da im je potrebno kompletno tehničko rešenje ili dodatno obrazovanje“, rekao je Brus. Savet će proučiti te probleme i odlučiti koji su najbolji putevi njihovog rešavanja. Pored toga Savet bi mogao da razvije i programe koji bi se bavili performansama oblaka i problemima kašnjenja.

Primetno odsutan sa početnog spiska članova je Amazon, lider u uslugama oblak računarstva. Međutim, ta kompanija takođe pokušava da ukloni barijere za korišćenje oblak računarstva.

Amazon je u utorak objavio kalkulator za poređenje troškova. Kompanije mogu da unesu podatke o svojim potrebama u ponuđenu tabelu, a potom dobijaju uporedni pregled troškova ako koriste njegovu veb uslugu EC2 koja obezbeđuje elastičan računarski kapacitet u oblaku (Elastic Compute Cloud, EC2), sopstvenu infrastrukturu ili se opredele za kolokacijsku varijantu. Amazon je takođe objavio i belu knjigu sa sumarnim pregledom direktnih i indirektnih troškova vođenja centra za obradu podataka.

IBM i Microsoft su odbili da komentarišu svoju uključenost u Savet, a BT trenutno razvija uslugu oblak računarstva nazvanu BT Koala.

TM Forum će 16. decembra održati veb konferenciju na kojoj će obznaniti više detalja o Savetu. (M.V.)

Izvor: Mikro

Search: Find More About Microsoft, Cisco, IBM i drugi formirali grupu za oblak računarstvo

[ad#234x60vesti]