Japanski štampač koristi plastični papir – Prepeat RP-3100

Japanska kompanija Sanwa Newtec izmislila je ekološki štampač kome ne trebaju ni mastilo ni toner a koristi plastificirani papir koji se može upotrebiti više puta.

Njen štampač nazvan Prepeat RP-3100 štampa normalnom brzinom na plastificiranom papiru formata A4 koji se navodno može iznova upotrebiti 1000 puta. Tajna ove tehnologije je u tome što se štampa pomoću toplote, a to znači da mašini ne treba ni mastilo ni toner, a nema ni dodatnih troškova za cilindar ili glave za štampanje.

Mada je u stanju da zadrži tekst i sive slike sa rezolucijom kao kod običnog papira, listovi se pri ponovljenom ubacivanju u štampač poptuno obrišu pre nego što se na njima odštampa nov sadržaj.

I dok se na ovaj način korisnici oslobađaju plaćanja potrošnog materijala, ovo još uvek nije mašina za široku upotrebu, jer se specijalni papir koji koristi prodaje u pakovanjima sa po 1000 listova koji koštaju 300 jena komad (oko 2,4 evra), što nije nimalo zanemarljiv trošak. Ni sam štampač nije baš jeftin – košta 500.000 jena (oko 4000 evra).

Iznova upotrebljiv papir nije nova ideja ali ovo je po svoj prilici prvi komercijalni štampač koji je tu tehnologiju doneo na šire tržište. RP-3100 izgleda isto i jednake je veličine kao i uobičajeni laserski štampači.

Kompanija očekuje da će se njen proizvod koristiti u specijalizovanim oblastima kao što su tiketi s cenama robe u prodavnicama, bolnički kartoni pacijenata i izveštaji koji se distribuiraju u velikim kompanijma. Nezavisno od toga gde će se koristiti, očigledan nedostatak ovog koncepta, pored cene, biće praćenje gde se sve nalazi skupi papir. Neki listovi će se nesumnjivo izgubiti čak i u dobro organizovanim kancelarijama. (M.V.)

Izvor: Mikro