RNIDS – Potpisani ugovori u sufinansiranju projekata

Потписани уговори о суфинансирању пројеката

У Београду, у Вуковој задужбини, потписни су уговори о суфинансирању пројеката

између РНИДСа и организација које су конкурисале за средства.

Регистар националног Интернет домена Србије на основу Финансијског плана за

2010. годину, Правилника о критеријумима и мерилима за финансирање пројеката и

одлуке Управног одбора РНИДСа од 23. априла 2010. расписао је КОНКУРС ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА којима се остварују основни циљеви РНИДСа,

утврђени Правилима фонда и другим актима РНИДСа.

Конкурс је објављен 26. априла 2010. године , а пријаве за суфинансирање пројеката

подношене су до 31. маја.

Поднето је укупно 35 пријава. Комисија је 01. јуна отворила све пристигле пријаве и

приступила разматрању и коначном одабиру.

Тринаест пројеката који су оцењени најбољим, добила су подршку од РНИДСа и

учешће у суфинансирању у укупном износу од преко 2.800.000,00 динара.

Укупна вредност свих пројеката је преко 10.000.000 динара. Суфинансирају се 13

пројекaта у следећим областима:

– у маркетинг делу, суфинансирају се овлашћени регистри, и то Маднет из Панчева,

Нинет из Ниша, „Dream technologies group” из Београда и Станцо из Петровца на

Млави. Укупно четири (4) пројекта.

– у делу развоја сервиса и Интернета, средства су добили, „Connect” из Новог Пазара,

Јавна установа Југословенски преглед из Београда, Микро књига из Београда,

Национални парк Тара из Бајне Баште , Нови почетак НВО из Бачке Тополе, НВО

СО опен из Сомбора, Зврк из Београда и Музеј историје Југославије у Београду.

Укупно осам (8) пројеката.

– од догађаја, суфинансира се скуп „Bizbuzz” у Нишу.

Кратке информације о пројектима:

1. „МадНет” д.о.о.

Покреће пројекат РЕГИСТРУЈ.РС који треба да заинтересованим корисницима,

обезбеди олакшану полазну позицију за остваривање присуства у Интернет

простору републике Србије, тако што ће бесплатно уступити на коришћење .rs (или

.*.rs домен) и хостинг пакет на годину дана. http://www.madnet.rs/

2. Нинет

Покренуће пројекат едукације корисника у јужној Србији заједно са маркетинг

кампањом са циљем да повећа присуство фирми и уопште корисника из тог дела

наше земље на интернету. Пројекат је назван “Представљање планети, вирутелне везе

са реалним светом”. http://www.ninet.rs/

3. „Dream Technologies Group” доо

У својој кампањи бавиће се промовисањем РС домена као бренда који свака домаћа

компанија мора да има. Фокус ће бити постављен на РС домен као важан део

маркетинга и Интернет презентације једне фирме. http://www.dtg.rs/

4. Станцо

Планира да у оквиру свог пројекта кроз портал preduzetnici.rs помаже лакшем

наступу малих привредника из југоисточне Србије на интернету кроз едукацију

,промовисање и помоћ у реализацији њихових сопствених пројеката на интернету.

– у делу развоја сервиса и Интернета, средства су добили, “Connect” из Новог Пазара,

Јавна установа Југословенски преглед из Београда, Микро књига из Београда,

Национални парк Тара из Бајне Баште , Нови почетак НВО из Бачке Тополе, НВО

СО опен из Сомбора, Зврк из Београда и Музеј историје Југославије у Београду.

Укупно осам (8) пројеката.

1. „Connect“

Кроз локално деловање у неразвијеној средини пројект жели да развије портал за

Санџак и повећа употребу интернета и број презентација из санџака на интернету.

http://www.connect.rs/

2. Јавна установа Југословенски преглед,

Подизање веб портала који ће давати информације о свим пројектима везаним за

Дунав и земље дунавског слива. Портал ће се развијати у неколико фаза, а намењен је

најширој јавности у Србији и иностранству, а посебно привредним субјектима.

Портал ће бити развијен на српском и енглеском, а у скраћеној и на немачком

језику. http://www.pregled-rs.com/

3. Микро књига

Циљ предложеног пројекта часописа Mikro-PC World je увођење нових

информационих технологиjа и развоj медиjске и информатичке писмености,

едукације деце и младих средњошколског узраста, као и равномеран развој и

оспособљавање средње генерације којој је потребно информатичко знање.

Истовремено је циљ да се очува српски национални идентитет који је угрожен

страним утицајима кроз нову терминологију и социјалне рачунарске скупове

контролисане од иностраних институција. http://www.mikroknjiga.rs/

4. Национални парк Тара

Пројекат би обухватио три групе активности :

-прву, израду базе података биљног и животињског света која би била постављена у

виду интернет страна на сајту НП Тара, другу израду мултимедијалног приказа кроз

програм за приказ виртуелног прегледа свих видиковаца на Тари; и трећу

промоција наведених интернет сервиса и садржаја у медијима. http://www.tara-

planina.com/

5. НВО – Бачка Топола

Организовање система даљинског образовања за пољопривредне произвођаче путем

интернета, коришћењем сопственог сајта уз пионирски подухват стварања

програмираног едукативног материјала и повезивања са интерактивним веб сајтом

удружења. http://www.info.in.rs/

6. НВО „СО опен”

Пројектом „.РС за МЗ“ предвиђено је да се популарише коришћење интернета у

руралним срединама, али и да се месним заједницама укаже да кроз могу да

успоставе добру сарадњу са месним становништвом. Свако село на територији града

Сомбора добиће бесплатно свој домен на интернету и простор за сајт.

http://www.soinfo.org/

7. Зврк

Планираним програмом одржавања и даљег унапређења веб сајта ЗВРК предвиђа

сев увођење Интернет речника и аудио визуелних садржаја на енглеском и

италијанском намењеног деци од 4-12. http://www.zvrk.rs/

8. МИЈ – Музеј историје Југославије

Богата фото архва музеја се кроз пројекат индексира, обрађује , дигитализује и

отваран преко интернета свим истраживачима. http://www.mij.rs/

– од догађаја, суфинансира се скуп „Bizbuzz“ у Нишу.

1. „BiZbuZZ“ је конференција о корпоративном присуству на Интернету, Интернет

маркетингу – свим предностима које коришћење Интернета доноси пословној

пракси у начинима презентације најбољих модела и стратегија за представљање

фирми и њихових понуда на Интернету, праксе најефикаснијег обраћања

потенцијалним клијентима. http://www.bizbuzz.rs/

Конкурс за суфинансирање пројеката је и даље отворен. Други термин за учешће на

конкурсу се завршава 01. септембра 2010. Године.