18. TELEKOMUNIKACIONI FORUM “TELFOR 2010“ OD 23 DO 25. NOVEMBRA 2010. U SAVA CENTRU

“18. Telekomunikacioni forum “Telfor 2010“ odrzaće se od 23 do 25. novembra 2010. u Sava centru“, rekao je prof.dr Đorđe Paunović, predsednik Upravnog odbora Telfor-a. “Učestovaće domaće i strane kompanije koje se bave telekomunikacijama i informacionim tehnologijama, državne institucije, fakulteti.“ Kako „Telfor“ razmatra naučne, stručne, pravne, regulatorne, društvene i ekonomske aspekte ICT-a i programske oblasti su podeljene na: Politiku, Reformu i ekonomiku u telekomunikacijama i Tehniku telekomunikacija i informacionih tehnologija.
Telekomunikacioni forum organizuje i posebnu sekciju za studente diplomskih i master akademskih studija, gde su studenti autori radova. Prijavljeno je 400 naučno-stručnih radova , a skoro polovina su radovi domaćih autora, rečeno je na KZN-u.
Za najbolji naučni rad dodeljuje se nagrada “Ilija Stojanović”, a za najbolji rad mladog autora nagrada “Blazo Mirčevski”. U okviru Telfor-a 2010 održava se i “Peta konferencija o telekomunikacionim kolima i sistemima – ECCSC.” Skup u Sava Centru u proseku, svake godine prati oko 2000 stručnjaka.
TELFOR 2010 organizuju: DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, IEEE SERBIA & MONTENEGRO COM CHAPTER, uz pomoć i saradnju “TELEKOM-a Srbija” a.d., Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, IEEE Regiona.