Naučne i akademske institucije ubrzavaju istraživanje primenom HP superkompjutera

HP ProLiant serveri omogućavaju istraživačkim institutima da budu u vrhu svetske liste superkompjutera

BEOGRAD, 24. decembar 2010. – Kompanija HP objavljuje da su HP ProLiant serveri ubrzali sprovođenje istraživanja u tri vodeće naučne institucije, kao i da su im omogućili da uz niske troškove i optimalnu upotrebu energije zadovolje sve veće zahteve za računarskom snagom.

Tehnološki instut u Tokiju, Tehnološki instutu u Džordžiji i MD Anderson centar za izučavanje i lečenje raka, obratili su se HP-u da im obezbedi snažne servere koji će ubrzati ostvarivanje naučnih i medicinskih dostignuća.

Tehnološkom institutu u Tokiju bio je potreban superkompjuter koji može postići vrhunske performanse uz maksimalnu gustinu napajanja. Da bi zadovoljio njihove potrebe HP je napravio svoj prvi sistem snage preko jednog petaflopa – TSUBAME 2.0. Ovaj sistem je projektovan za premenu u oblasti prognoze vremenskih i klimatskih prilika, za simulaciju cunamija i proračune u oblasti dinamike fluida.

Superkompjuter TSUBAME 2.0 zauzeo je četvrto mesto na TOP500 listi. Zahvaljujući energetski efikasnim HP ProLiant serverima i HP-ovom modularnom sistemu hlađenja, TSUBAME 2.0 je jedan od energetski najefikasnijih superkompjutera na svetu.

Keeneland sistem koji se u Tehnološkom instututu u Džordžiji koristi za sprovođenje naučnih istraživanja, zauzeo je 117. mesto na listi. Ovaj sistem je napravljen u sklopu petogodišnjeg projekta vrednog 12 miliona dolara, a koji se realizuje uz podržku National Science Foundation.

Koristeći HP-ovu Unified Cluster ponudu i HP StorageWorks X9000 mrežne storidž sisteme, MD Anderson centar na Univerzitetu u Teksasu, plasirao se na 169. mesto TOP500 liste. HP-ova tehnologija je omogućila centru da iskoristi postojeći mrežni storidž sistem, kao i da kreira fleksibilni, virtuelni rezervoar resursa koji mogu koristiti svi istraživači bez ozbira na njihove potrebe.

HP ima vodeću poziciju na tržištu standardnih serverskih platformi koje obuhvataju HP BladeSystem c-Class i HP ProLiant servere, koji pružaju performanse superkompjutera uz manje zauzeće prostora i manje potrošnje energije. HP-ovi sistemi omogućavaju naučnoj zajednici da zadovolji sve veće potrebe za računarskom snagom uz niže troškove i maksimalnu gustinu.

Nedavno predstavljen HP ProLiant SL390s G7 server trenutno pokreće 11 sistema na TOP500 listi, ali HP BladeSystem c-Class ostaje dominantna arhitektura na listi sa čak 140 sistema.

O rangiranju

TOP500 rangiranje superkompjutera objavljuje se dva puta godišnje, a listu prave istraživači s Univerziteta u Tenesiju, Univerziteta u Manhajmu i NERS centra u Nacionalnoj laboratoriji Lawrence Berkeley. Na listi se nalaze svi superkompjuteri rangirani na osnovu rezultata Linpack N*N testa koji pokazuje brzinu procesora i skalabilnost.

Vipe informacija o HP-ovim rešenjima snažnih performansi potražite na adresi www.hp.com/go/hpc.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com.

Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-Q za fiskalni kvartal završen 31. jula 2010. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji, uključujući izveštaj na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2009. godine. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth inn the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be constructed as constructing an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.