HP ubrzava i pojednostavljuje pokretanje virtuelne infrastrukture

Novi HP VirtualSystem za VMware predstavlja osnovu za Cloud computing

 BEOGRAD, 31. avgust 2011. – Kompanija HP predstavlja HP VirtualSystem za VMware, optimizovano rešenje koje organizacijama omogućava da brzo implementiraju virtuelnu infrastrukturu koja predstavlja osnovu za Cloud computing.

Kako se virtuelizacija sve više širi, višeslojna mrežna arhitektura, virtuelna neuredjenost, nefleksibilan storidž, nepredvidivo opterećenje sistema, i bezbednosna pitanja, povećali su kompleksnost i ograničili širu primenu. Da bi pomogao srednjim i velikim preduzećima da prevaziđu ove  izazove, HP VirtualSystem za VMware obuhvata i virtuelno HP Networking rešenje, HP-ov konvergentni storidž, HP BladeSystem servere, HP Insight softver, i usluge vezane za implementaciju.

Zasnovan na HP-ovoj konvergentnoj infrastrukturi, HP VirtualSystem obuhvata inovativnu arhitekturu i usluge koje omogućavaju eliminaciju kompleksnosti virtelizacije, konsoliduju IT infrastrukturu i poboljšavaju performanse, što korisnicima omogućava da:

—  ubrzaju mobilnost virtuelnih mašina i do 40 odsto, dok dupliraju propusnu moć i više od 500 puta skraćuju vreme oporavka mreže(1) primenom novog HP FlexFabric virtuelnog mrežnog rešenja,

—  smanje neophodni kapacitet za 50 odsto, dupliraju gustinu virtuelnih mašina(2) i ubrzaju pokretanje primenom HP LeftHand i HP 3PAR storidž sistema,

—  poboljšaju rad virtuelnih servera pomoću HP Insight Control za VMware vCenter™ Server rešenja koje obaveštava IT administratore i omogućava rešavanje problema i upravljanje na daljinu,

—  usklade strategiju virtuelizacije i investicija s poslovnim ciljevima putem konsaltinga, planiranja, pripreme integracije, pokretanja i podrške koju pružaju HP Technology Services i HP ServiceONE partneri.

„Virtuelizacija je postala uobičajena među korisnicima, ali postoje prepreke za širu primenu“, rekao je Paul Miller, potpredsednik, Systems and Solutions, Enterprise Servers, Storage and Networking, HP. „Uz HP VirtualSystem za VMware, korisnici mogu pojednostaviti i skalirati svoj virtuelni sistem kako bi pripremili jasan put za prelezak na Cloud.“

„Kompanijama je potrebno rešenje koje im omogućava da sa izdvojenih silosa infrastrukture, pređu na  depoe tehnoloških resursa, koji se mogu deliti i pokretati u realnom vremenu, kao aplikativne usluge“, rekao je Gary Green, potpredsednik, Global Strategic Alliances, VMware. “HP VirtualSystem za VMware omogućava korisnicima da odmah pojednostave svoje projekte virtuelizacije, a da kasnije pređu na Cloud computing.”

Dostupnost

HP VirtualSystem for VMware uključujuje HP-ovu konvergentnu infrastrukturu, sklapanje u fabrici i tri godine HP Support Plus 24 usluge.(4) Korisnici mogu iskoristiti postojeće licencne aranžmane ili od HP-a kupiti unapred instalirano VMware rešenje.

Više informacije potražite na adresi www.hp.com/go/vs4vmware.

HP-ov najvažniji događaj za korisnike, HP DISCOVER, održava se od 29. novembra do 1. decembra u Beču. Na njemu će biti prikazano kako organizacije mogu pokrenuti promene da bi postale Instant-On preduzeća.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com.

(1)       „Higher Speed, Lower Downtime, With HP IRF Technology“, Network Test, avgust 2011.

(2)       Merenje kapaciteta i gustine obavljeno je na osnovu rezultata dobijenih od korisnika.

(3)       Preporučene cene u SAD. Krajnje cene se mogu razlikovati.

VMware, VMware vCenter i VMworld su registrovane robme marke i/ili robne marke korporacije VMware u SAD i drugim zemljama. Upotreba reči „partner“ i „partnerstvo“ ne znači pravno registrovan odnos između VMwarea i drugih kompanija.

Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2010. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.

 

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.