EMC Forum

U petak 04. novembra zavrąen je ovogodisnji EMC Forum, najznačajniji događaj posvećen EMC reąenjima.

Konferencija je odrľana u Kristalnoj dvorani hotela Hyatt Regency u Beogradu, i okupila je preko 300 profesionalaca i vrhunskih IT stručnjaka iz zemlje, regiona i sveta.

Na Forumu su predavači predstavili najnovije EMC proizvode i reąenja iz oblasti storage sistema, cloud computing-a, virtuelizacije, sigurnosti i automatizacije IT infrastrukture. Jedna od tema bila je kako maksimalno iskoristiti potencijal velikih podataka u cloud infrastrukturi, i kako umanjiti rizik i troąkove, a povećati fleksibilnost.

Prisutni su imali jedinstvenu priliku da prisustvuju predavanju gospodina Philippe Fossea, zamenika predsednika EMC EMEA EAST, i gospodina Bernharda Grubelniga, Technology solution direktora EMC EMEA EAST, koji su bili jedni od najznačajnijih i najinteresantnijih govornika ovogodiąnjeg EMC Foruma.

S&T Serbia, kao kompanija sa najviąim nivoom partnerstva sa EMC-em predstavila se na ovogodiąnjem Forumu prezentacijom Deduplikacija u praksi, koju je odrľao Bojan Petrović. Pored kompanije S&T, predstavile su se i kompanije Cisco, prezentacijom Mission Critical Apps on Vblock koju je predstavila Viąnja Milovanović, i Asseco SEE prezentacijom Cloud Story:Deliver More for Less, koju je odrľao Mladen Krivokuća. Svoje prezentacije predstavile su i kompanije ComTrade, Saga, Atos i vmWare. Posebnu paľnju izazvala je prezentacija gospodina Helmut Wahrmann-a iz EMC RSA Division-a, koja se bavila RSA sigurnosnim reąenjima u cloud-u.

Konferencija je takođe okupila i brojne predstavnike vodećih IT kompanija, koji su imali priliku da međusobno razmene iskustva i ideje iz oblasti informacionih tehnologija. Velika posećenost konferencije potvrdila je zainteresovanost domaćih i stranih IT predstavnika za teme koje se tiču oblaka (cloud computing) i servisa koji su u njemu dostupni.