HP unapređuje softverski definisane mreže rešenjima koja integrišu infrastrukturu, kontrolere i aplikacije

Nova ponuda povećava agilnost tokom pripreme, programiranja i automatizacije kompletne mreže

BEOGRAD, 2. oktobar 2012. — HP najavljuje prvi set tehnologija za softverski definisane mreže (SDN) baziran na otvorenim standardima. Ove tehnologije obuhvataju infrastrukturu, kontrolni softver i aplikacije, a omogućavaju organizacijama da pojednostave i maksimizuju agilnost širom svojih okruženja. 

“Da bi se izborile s izazovima koje su kreirale zastarele mreže, organizacijama je potrebna sposobnost da automatizuju mrežu tako što će pomoću SDN rešenja odvojiti kontrolu od fizičke infrastrukture”, rekao je Joe Skorupa, potpredsednik i cenjeni analitičar, Gartner. “Radi maksimizacije performansi, iskorišćenosti i jednostavnosti, korisnici moraju da implementiraju niz SDN tehnologija širom mreže — od hardverske infrastrukture, preko kontrolnog sloja, do aplikacija, kao i sve od data centra do stonih računara. Samo tako će se odmaći od postojećih kompleksnosti i unaprediti agilnost širom organizacije.”

Dok se kompanije kreću ka cloud okruženjima, ručno podešavanje mreža se pokazalo kao sklono greškama, i zahtevno po pitanju vremena i resursa. S druge strane, uobičajena SDN rešenja pružaju centralizovanu kontrolu, ali ne omogućavaju automatsko podešavanje mrežne infrastrukture.

Nova HP-ova tehnologija obuhvata sve slojeve mreže, uključujući i SDN kontroler i aplikacije, servise i rešenja koja dodatno ojačavaju HP-ovu strategiju virtuelnih mrežnih uređaja. Zahvaljujući tome, korisnici mogu ostvariti pun potencijal softverski definisanih mreža kroz pripremu, programiranje i automatizaciju radi poboljšanja skalabilnosti i agilnosti, uz jednostavnije pokretanja aplikacija i servisa.

“U cloud eri, korisnicima je potrebna jedna tačka sa koje će kontrolisati celu mrežu, što im omogućava da direktno pokrenu bilo koju aplikaciju ili servis u roku od nekoliko minuta”, rekla je Bethany Mayer, viša potpredsednica i generalna direktorka, Networking, HP. “Samo HP korisnicima nudi kompletna rešenja za softverski definisane mreže, koja automatizuju konfigurisanje hardvera, softvera i aplikacija.”
Prvo kompletno SDN rešenje koje povećava agilnost mreže

HP je prvi ponudio SDN tehnologije za sva tri kritična sloja — infrastrukturu, kontrolu i aplikacije. Ovi slojevi kreiraju kompletno SDN rešenje u kojem se cela mreža kontroliše sa jedne tačke.

Infrastrukturni sloj omogućava programiranje kroz OpenFlow, mrežni protokol za automatizaciju hardverske konfiguracije.

Nova SDN funkcionalnost u infrastrukturnom sloju omogućava korisnicima da pojednostave konfigurisanje mreže. HP predstavlja i devet novih svičeva koji podržavaju OpenFlow za HP FlexNetwork arhitekturu. Novi svičevi u HP 3800 seriji, uz 16 postojećih modela, reafirmišu HP kao jedinog velikog proizvođača sa preko 15 miliona instaliranih portova koji podržavaju OpenFlow.

Kontrolni sloj daje centralizovani pogled na mrežu.

Unutar kontrolnog sloja, novi HP SDN kontroler za mreže sa virtuelnim uređajima odvaja fizički hardver od podešavanja, što pruža centralizovani pogled i automatizaciju mrežne konfiguracije za sve uređaje u infrastrukturi. Kontroler obuhvata i API podršku radi integracije različitih poslovnih aplikacija.

Aplikativni sloj daje otvoreni pristup za automatizaciju aplikacija širom mreže.

Novi HP Virtual Cloud Networks softver omogućava ponuđačima cloud rešenja da ponude automatizovane i skalabilne javne cloud usluge. Pomoću ovog softvera, kompanije mogu kreirati izolovana virtualna mrežna okruženja kroz javnu cloud infrastrukturu, što im daje potpunu kontrolu neophodnu za uvođenje novih servisa i aplikacija.

U aplikativnom sloju novi HP Sentinel Security softver automatizuje kontrolu pristupa mreži i sprečava upade u mreže koje koriste svičeve sa OpenFlow podrškom. Zahvaljujući tome, korisnici ne moraju koristiti hardverska rešenja, a zaposlenima mogu dozvoliti da unutar mreže upotrebljavaju sopstvene uređaje.

Pored ovoga, nova HP Technology Services ponuda vodi korisnike kroz razvoj, kreiranje arhitekture, upravljanje spremnošću i proveru koncepta.:

HP Transformation Experience Workshop pruža uvid u prednosti od prelaska na SDN rešenja, kao i u uticaj na postojeće IT okruženje.
HP Network Provisioning Baseline Assessment Service procenjuje vreme neophodno za pokretanje aplikacija uz postojeće mrežne resurse.
HP SDN Proof of Concept Service procenjuje kako se menja vreme pokretanja aplikacija uz primenu HP Intelligent Management Center (IMC) tehnologije i virtuelnih mrežnih uređaja.

HP-ov najvažniji događaj za korisnike za region Evrope, Bliskog istoka i Afrike, HP Discover, će se održati od 4 do 6. decembra u Frankfurtu u Nemačkoj.
O HP-u

HP stvara nove mogućnosti da bi tehnologija ostvarila značajan uticaj na ljude, preduzeća, države i društvo. Kao najveća tehnološka kompanija na svetu, HP objedinjuje ponudu koja obuhvata rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu radi rešavanja korisničkih problema. Više informacija o kompaniji HP (NYSE: HPQ) potražite na www.hp.com/

Na osnovu HP-ovog internog poređenja javno dostpunih podataka od najvećih konkrenata.

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and assumptions. If such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results of HP and its consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements and assumptions. All statements other than statements of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements, including but not limited to statements of the plans, strategies and objectives of management for future operations; any statements concerning expected development, performance, market share or competitive performance relating to products and services; any statements regarding anticipated operational and financial results; any statements of expectation or belief; and any statements of assumptions underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include macroeconomic and geopolitical trends and events; the competitive pressures faced by HP’s businesses; the development and transition of new products and services (and the enhancement of existing products and services) to meet customer needs and respond to emerging technological trends; the execution and performance of contracts by HP and its customers, suppliers and partners; the protection of HP’s intellectual property assets, including intellectual property licensed from third parties; integration and other risks associated with business combination and investment transactions; the hiring and retention of key employees; assumptions related to pension and other post-retirement costs and retirement programs; the execution, timing and results of restructuring plans, including estimates and assumptions related to the cost and the anticipated benefits of implementing those plans; expectations and assumptions relating to the execution and timing of cost reduction programs and restructuring and integration plans; the resolution of pending investigations, claims and disputes; and other risks that are described in HP’s Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended July 31, 2012 and HP’s other filings with the Securities and Exchange Commission, including HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended October 31, 2011. HP assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.