Intel beleži prihod od 12,8 milijardi dolara i neto dobit od 2 milijarde dolara u drugom kvartalu

intel

SANTA KLARA, Kalifornija, 17. jul 2013 — Kompanija Intel danas je objavila prihod ostvaren u drugom kvartalu od 12,8 milijardi američkih dolara, dobit od 2,7 milijardi američkih dolara, neto dobit od 2 milijarde američkih dolara i zaradu po akciji od  0,39 američkih dolara. Kompanija je generisala oko 4,7 milijardi američkih dolara u gotovini od poslovnih poduhvata, platila je dividende u iznosu od 1,1 milijarde američkih dolara i iskoristila je 550 miliona američkih dolara za otkup 23 miliona običnih akcija.

„Tokom drugog kvartala, ispunili smo kvartalna očekivanja i najavili nekoliko ključnih proizvoda,” izjavio je izvršni direktor kompanije Intel, Brian Krzanich. „Tokom prva dva meseca na mestu izvršnog direktora, čuo sam različita mišljenja naših korisnika, zaposlenih i svog tima u vezi sa kompanijom Intel i oblašću u kojoj poslujemo i siguran sam u naš uspeh više nego ikada.”

„Očekujemo da će postojati potražnja na tržištu za različitim kompjuterskim proizvodima,“ rekao je Krizanich. „Intel Atom i Core procesori i unapređena SOC integracija predstavljaju budućnost Intela. Kako bismo odgovorili na prilike koje nam se pružaju, Intelov najveći prioritet biće kreiranje proizvoda namenjenih ultra-mobilnom tržišnom segmentu.”

 

Ključne finansijske informacije i trendovi u drugom kvartalu 2013.

 • Prihod odeljenja PC Client Group iznosio je 8,1 milijardu američkih dolara, što predstavlja porast od 1,4 odsto sekvencijalno i pad od 7,5 odsto na godišnjem nivou.
 • Prihod odeljenja Data Center Group iznosio je 2,7 milijardi američkih dolara, što predstavlja porast od 6,1 odsto sekvencijalno i jednak nivo na godišnjem nivou.
 • Ostala odeljenja Intel Architecture Group ostvarila su prihod od 942 miliona američkih dolara, što predstavlja pad od 3,7 odsto sekvencijalno i 15 odsto na godišnjem nivou.
 • Bruto margina iznosila je 58 odsto, što predstavlja porast od 2 odsto sekvencijalno i pad od 5 odsto na godišnjem nivou.
 • Rashodi odeljenja R&D i MG&A iznosili su 4,7 milijardi američkih dolara, u skladu sa očekivanjima kompanije od približno 4,7 milijardi američkih dolara.
 • Poreska stopa iznosila je 26 odsto.

Finansijsko poređenje
Kvartalno
Q2 2013 Q1 2013 naspram Q1 2013
Prihod $12.8 milijardi $12.6 milijardi Porast od 2%
Bruto margina 58.3% 56.2% Porast od 2.1 pts.
Operativna dobit $2.7 milijardi $2.5 milijardi Porast od 8%
Neto dobit $2.00 milijardi $2.05 milijardi Pad od 2%
Zarada po akciji 39 centi 40 centi Pad od 3%

 

 

Poslovna perspektiva

Poslovna perspektiva kompanije Intel ne obuhvata potencijalni uticaj spajanja, akvizicija i drugih poslovnih poduhvata koji mogu biti završeni nakom 17. jula.

 

Treći kvartal 2013. godine

 • Prihod: 13,5 milijardi dolara, plus ili minus 500 miliona američkih dolara.
 • Procenat bruto marže: 61 odsto, plus ili minus nekoliko procentnih poena.
 • Rashodi odeljenja R&D i MG&A: približno 4,8 milijardi američkih dolara.
 • Amortizacija nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija: približno 70 miliona američkih dolara.
 • Uticaj plasmana ličnog kapitala, kamate i ostalo: približno 400 miliona američkih dolara neto dobiti.
 • Depresijacija: približno 1,7 milijardi američkih dolara.

 

 

2013. godina

 • Prihod: jednak u odnosu na isti period prošle godine, pad u odnosu na prethodna očekivanja.
 • Procenat bruto marže: 59 odsto, plus ili minus nekoliko procentnih poena, pad u odnosu na prethodna očekivanja od 60 odsto, plus ili minus nekoliko procentnih poena.
 • Rashodi odeljenja R&D i MG&A: 18,7 milijardi američkih dolara, plus ili minus 200 miliona američkih dolara, pad od 200 miliona dolara u odnosu na prethodna očekivanja.
 • Amortizacija nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija: približno 300 miliona američkih dolara, u skladu sa prethodnim očekivanjima.
 • Depresijacija: 6,8 milijardi dolara, plus ili minus 100 miliona američkih dolara, u skladu sa prethodnim očekivanjima.
 • Stopa poreza: približno 26 odsto za svaki od preostalih kvartala u godini.
 • Godišnji kapitalni rashodi: 11 milijardi dolara, plus ili minus 500 miliona američkih dolara, pad od 1 milijarde američkih dolara u odnosu na prethodna očekivanja.

Za dodatne informacije u vezi sa finansijskim rezultatima kompanije Intel, posetite: www.intc.com/results.cfm.

 

O kompaniji Intel

Intel (NASDAQ: INTC), svetski lider u oblasti inovacija u računarskoj industriji, razvija tehnologije, proizvode i pokreće inicijative koje služe kao osnova računarskih uređaja. Dodatne informacije o kompaniji Intel dostupne su na adresi newsroom.intel.com i blogs.intel.com.