Vip uveo najsavremenije sisteme za podršku korisnicima

Beograd, 21. mart 2014. godine – Vip je uveo sistem za podršku korisnicima najnovije generacije  koji omogućava bolje upravljanje njihovim zahtevima i upitima (CRM). Najsavremenije IT rešenje efikasnije povezuje podatke na nivou cele kompanije, od korisničkog servisa do sektora prodaje i marketinga, u cilju boljeg razumevanja potreba svakog pojedinačnog korisnika, predlaganja najboljeg rešenja za njegovu mobilnu komunikaciju i pružanja kvalitetnijeg korisničkog iskustva. Dodatno, novi CRM sistem omogućavaju Vipu da brže reaguje na zahteve dinamičnog tržišta telekomunikacija i efikasnije menja ili uvodi konkurentne tarife i promocije.

Novi CRM sistem na efikasniji način obrađuju upite upućene pozivom prema korisničkom servisu ili dolaskom u Vip centar i upravljaju neophodnim pozadinskim procesima kako bi se garantovao konzistentan i brz odgovor na svim dodirnim tačkama kompanije sa korisnicima.

Zahvaljujući novom CRM sistemu agenti Vip korisničkog servisa i kolege na prodajnim mestima sada imaju objedinjeni uvid u celokupnu  interakciju korisnika sa kompanijom, što skraćuje vreme obrade i rešavanja prispelih zahteva. Primera radi, vreme aktivacije postpejd korisničkog ugovora višestruko umanjeno. Takođe, dubljim uvidom u korisnikovu istoriju, lakše se prepoznaju različite potrebe pojedinačnog korisnika što omogućava veću personalizaciju prilikom preporuke paketa i tarifa.

Novo Vipovo CRM rešenje u Srbiji implementirano je u saradnji sa kompanijom HP. Slične CRM transformacije nedavno su uspešno završene i na drugim tržištima Telekom Austrija Grupe, hrvatskom Vipnetu i Vip operateru u Makedoniji.