BizIT – Digitalna transformacija javne uprave Crne Gore

Otvoren je drugi dan pete po redu regionalne biznis i IT konferencije BIZIT „Industrija 4.0“, pozdravnim govorom Dejana Abazovića, državnog sekretara za strateške poslove digitalne transformacije državne uprave iz Ministarstva javne uprave Crne Gore. Abazović je izložio dosadašnja iskustva u procesima digitalne transformacije, te podelio najveće izazove sa kojima se Crna Gora suočava na putu digitalne transformacije u sklopu svojih evroatlantskih integracija.

U uvodnom izlaganju, Branka Anđelković, direktor Centra za istraživanje javnih politika, je izložila projekciju izazova sa kojima se Srbija susrela i s kojima će se tek susresti, te izrazila optimizam u pogledu njihovog prevazilaženja. „Znanje je nova nafta i ono sada postaje kapital. Znanje postaje glavna tema kojom se ne bavi samo Srbija već i cela Evropa, Amerika i ceo svet“, zaključila je Branka Anđelković, i dodala „Ne znam kakvi će poslovi biti aktuelni 2050. godine, ali znam da će biti potrebne, pored znanja iz oblasti matematike, recimo, kreativne veštine“.

Izvor: PCPress