IBM i bugarska vlada partneri u nanonaukama

IBM i bugarska vlada objavili su krajem prošle nedelje da će sarađivati u oblasti nanonauka i potpisali su ugovor po kome će IBM podržati otvaranje prvog nanotehnološkog centra u Bugarskoj.

Ugovorom o saradnji dogovoren je trogodišnji program istraživanja i saradnje s bugarskim univerzitetima i akademijom nauka čiji je cilj stvaranje različitih nanoproizvoda, mikromašina i mikrosistema.

Posebnim komercijalnim ugovorom dogovoreno je da IBM-ovi tehnološki i poslovni savetnici pomognu bugarskoj vladi da izgradi nov nanotehnološki istraživački centar s vrhunskom opremom za istraživanje i razvoj inovacija. Da bi se omogućilo izvođenje projekata koji zahtevaju izuzetno intenzivna izračunavanja, nova laboratorija će koristiti IBM-ov najmoćniji superkompjuter serije Blue Gene koji je 2008. godine kupila državna agencija za informacione tehnologije i komunikacije.

Primenjena istraživanja izvodiće se u oblastima mikro- i nanofluidike (da bi se bolje razumele ćelije, tkiva i drugi biološki uzorci i omogućilo testiranje toksičnosti lekova kao i razvijanje novih lekova), nanosistema za elektroniku i senzore (da bi se razvijala dijagnostika na samom izvoru, nadzirali parametri prirodnog okruženje poput zagađenosti vazduha i unapređivala bezbednost) i nanomaterijala (naprednih supstrata za poluprovodnike budućih nanoelektronskih kola).

Centar će biti završen sledeće godine i njegov laboratorijski prostor imaće površinu od 500 kvadratnih metara.

|Search: Find More About IBM i bugarska vlada partneri u nanonaukama|