Telekom Srbije predstavio objedinjeni paket usluga

Telekom Srbija predstavio je svoj novi paket usluga, jedinstven na našem tržištu. Telekomov paket “Family plus” objedinjuje usluge interneta, fiksne i mobilne telefonije, i tako omogućava značajnu uštedu mesečnih troškova za domaćinstva koja se opredele za ovaj paket.

Uštede mogu da se ostvare povezivanjem najmanje dva mobilna postpaid broja i fiksne linije u jedinstvenu grupu, u okviru koje je besplatno telefoniranje. Izborom jednog od Telekomovih ADSL paketa korisnici formiraju “Family plus paket”, koji u potpunosti mogu da prilagode svojim potrebama.

Prema analizama Telekoma Srbije, prosečni troškovi (sa jednom fiksom i tri mobilne linije, na osnovu 250 minuta razgovora) domaćinstva koje bude koristilo paket “Family plus”, iznosiće čak pet pet puta manje u odnosu na standardne cene telekomunikacionih usluga.

Svi zainteresovani koji već koriste ili žele da koriste jedan od Click ADSL paketa imaju mogućnost da zaključe ugovor za korišćenje paketa “Family plus”, uz dodatnu mesečnu pretplatu za prve dve izabrane mobilne linije koja iznosi samo po jedan dinar.

|Search: Find More About Telekom Srbije predstavio objedinjeni paket usluga|