Prva komercijalna 4G mreža u svetu, od juče u Stokholmu

Prvu svetsku komercijalnu 4G mobilnu širokopojasnu komercijalnu mrežu juče su u Stokholmu lansirale kompanije TeliaSonera i Ericsson. To je u ovom trenutku najveća i najbrža mobilna širokopojasna mreža na svetu.

„Nova era mobilne širokopojasne veze je počela upravo danas. Uz LTE, takozvanu 4G vezu, iskustvo u korišćenju mobilne širokopojasne veze pomera se do nemerljivih granica. Brzina LTE veze vam daje osećaj da bez ikakvog napora pristupate širokopojasnoj vezi.“, naglasio je Karl-Henrik Svanberg, predsednik i generalni direktor kompanije Ericsson.

LTE mreža predstavlja sledeću generaciju tehnologija mobilne komunikacije i dizajnirana je za prenos ogromnih količina podataka na najefikasniji način po pitanju troškova i utroška energije. Nova mreža optimizuje korišćenje opsega frekvencije i ostvaruje brzinu pristupa kroz vazduh, koja je slična brzini koja se ostvaruje kroz optički kabl. Uz smanjeno vreme čekanja, korisnici će sada moći da pristupaju mnogim uslugama na mreži, i sve to dok su u pokretu.

Centar Stokholma je u potpunosti pokriven Ericsson LTE mrežom i predstavlja primer najveće primene LTE veze do danas. Pretplatnici kompanije TeliaSonera su prvi koji su pristupili LTE usluzi preko modema Samsung LTE.

Ericsson je obavio komercijalizaciju LTE proizvoda i kapaciteti za veću proizvodnju su spremni, a međusobna usklađenost je pažljivo testirana na mnogim uređajima i mrežama različitih operatora. (A.S.)
Izvor: Mikro