EFIKASNIJI RAD ZDRAVSTVENIH MEDIJATORKI UZ POMOĆ TELEKOMUNIKACIJA

Partnerstvo Ministarstva zdravlja Republike Srbije, UNICEF-a Srbija i Telenora

EFIKASNIJI RAD ZDRAVSTVENIH MEDIJATORKI UZ POMOĆ TELEKOMUNIKACIJA

Projekat Povezivanje predstavlja podršku nastavku projekta zdravstvenih medijatorki kroz obuke i opremu u cilju unapređenja pružanja pomoći romskim porodicama

13. april 2010. – U okviru projekta „Povezivanje“, koji realizuju Ministarstvo zdravlja, UNICEF Srbija i kompanija Telenor, romskim zdravstvenim medijatorkama danas je organizovan celodnevni trening i uručena tehnička oprema, koja će im pomoći da efikasnije i kvalitetnije pomažu romskim porodicama. Medijatorke će od sada moći besplatno da telefoniraju međusobno i obaveštavaju porodice kojima pomažu zahvaljujući Telenorovom tarifnom paketu i mobilnim telefonima, dok će im dodeljeni prenosivi računari sa posebnim softverom pomoći u efikasnijem izveštavanju i komuniciranju sa insitucijama.

Ministarstvo zdravlja je projekat zdravstvenih medijatora pokrenulo 2008. godine želeći da unapredi zdravlje i kvalitet života Roma u Srbiji. Zdravstvene medijatorke su žene i majke sa najmanje završenom osnovnom školom, kojima je ovaj projekat bio i prilika za zapošljavanje. One su pohađale obuku, koja je obuhvatala oblasti javnog zdravlja prevencije hroničnih nezaraznih bolesti, veštine komunikacije, higijene, sprečavanja zaraznih bolesti, vakcinacija, ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja, zanemarivanje i zlostavljanje u porodici i trgovinu ljudskim bićima

U projektu učestvuje 60 medijatorki u 50 gradova. One su od početka projekta obavile 56 178 poseta i za potrebe projekta evidentirale 102 661 Roma. „Pored evidencije romskih naselja, obezbeđena su lična dokumenta i zdravstvene legitimacije za 5677 ljudi, vakcinisano 4800 dece, kontrolisalo se 1672 trudnica i porodilja.“ kaže Dubravka Šaranović, viši savetnik u Ministarstvu zdravlja.

UNICEF projektu Povezivanje doprinosi dodatnom obukom o evidentiranju dece u romskim porodicama. „Telenor već nekoliko godina sarađuje sa UNICEF-om u drugim zemljama u kojima posluje, a sada i u Srbiji. I u projektu Povezivanje želimo da zajedničkim snagama postignemo sasvim konkretne i vidljive rezultate, kojima se unapred radujemo,“ rekla je Vesna Savić Đukić, šef odseka UNICEF-a za partnerstva sa privatnim sektorom.

U organizaciji sva tri partnera na projektu Povezivanje, danas su u Telenoru medijatorke prisustvovale jednodnevnoj obuci, koji je deo njihove redovne edukacije, nakon koje se uključuju u zdravstveni sistem.

Izazovi pred kojima se nalaze nosioci projekta Povezivanje su brojni, između ostalog to su nedovoljan broj medijatorki, veliki broj porodica koje treba posetiti, otežano sakupljanje i analiza podataka koje medijatorke prikupljaju, a koje koriste neka Ministarstva. Obuka i dodela opreme su samo prvi korak u savladavanju svih problema na koje medijatorke nailaze, a koje će Ministarstvo zdravlja, UNICEF i Telenor zajednički rešavati u narednom periodu.