HP pokreće novu specijalizaciju u oblasti umrežavanja za partnere iz EMEA regiona

BEOGRAD, februar 2011. – HP predstavlja svoju prvu specijalizaciju namenjenu partnerima koji se fokusiraju na prodaju mrežne opreme malim i srednjim preduzećima. Ova specijalizacija je dostupna u regionu koji obuhvata Evropu, Bliski istok i Afriku.Novi EMEA SMB Networking program omogućava partnerima da iskoriste prednost boljih finansijskih podsticaja, lakšeg upravljanja podacima o korisnicima, alata za prodaju i marketing, i mogućnost učešća u aktivnostima za stvaranje novih prodajnih kontakata. Kroz program ostvariće i pristup HP-ovom EMEA Network Design Centru (ENDC) koji partnerima omogućava da projektuju mrežu za njene krajnje korisnike.

“U ekonomskom okruženju koje se još uvek oporavlja, mala i srednja preduzeća traže načine da snize IT trošove, da pojednostave svoju infrastrukturu i pripreme se za rast”, rekao je Maarten Reinders, direktor prodajnog kanala, HP Networking EMEA. “Novom specijalizacijom HP omogućava partnerima da malim i srednjim preduzećima predstave širu ponudu HP-ove mrežne opreme, kao i da im ponude finansijske podsticaje i pristup opcijama za projektovanje mreže.”

Novoakreditovani partneri će moći da pomognu malim i srednim preduzećima kod upravljanja ekspanzijom podataka i unapređivanja sopstvenih preduzeća. Kvalifikovanim partnerima HP Networking nudi:

  • pristup menadžeru podataka o korisnicima radi lakšeg razvijanja posla,
  • besplatnu tehničku podršku,
  • besplatnu obuku,
  • informacije o rešenjima i marketinške materijale,
  • prodajne alate i generisanje novih prodajnih kontakata (zavisi od zemlje),
  • finansijske podsticaje, i
  • pristup referentnim studijama u MSP oblasti.

“Uvek je važno da postoje saradnja i odnos poverenja sa proizvođačem IT opreme, a posebno u oblasti umrežavanja”, rekao je Marcus Mroczkowski, CEO indasys connectivity GmbH, iz Štutgarta, Nemačka. “Verujemo da uz HP Partner Account Manager i novu mrežnu specijalizaciju za mala i srednja preduzeća imamo na raspolaganju i resurse i podršku da se na mnogo bolji način predstavimo novim i postojećim korisnicima kao stručnjaci za umrežavanje.”

Prijavljivanje partnera za novu specijalizaciju, koja je deo HP-ovog EMEA Preferred Partner Programa (PPP), je u toku širom EMEA regiona.

Umrežavanje je ključna komponenta HP-ove konvergentne infrastrukture koja omogućava pokretanje Instant-On Enterprise okruženja. U svetu koji je neprekidno povezan Instant-On Enterprise okruženje ugrađuje tehnologiju u sve što organizacije rade da bi korisnicima, zaposlenima, partnerima i građanima trenutno pružile usluge koje su im potrebne.

Više informacija o HP-ovim rešenjima za umrežavanja dostupno je na adresi www.hp.com/go/networking.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com. Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2010. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein

newsmaster