Organizacija Intel Labs: Povratak u budućnost

Organizacija Intel Labs: Povratak u budućnost

 

SAN FRANCISKO, 27. jun 2012 – Organizacija Intel Labs otvorila je danas vrata za medije i analitičare, na desetogodišnjici događaja „Istraživanja u Intelu“ (Research at Intel). Džastin Ratner (Justin Rattner), glavni tehnološki direktor kompanije Intel održao je prezentaciju „Aspekti budućeg života” koja obuhvata više od dvadeset inovativnih istraživačkih projekata koji su u toku i koji će pomoći transformaciju budućnosti tehnologije.

Ratner je takođe najavio sedmi Intelov naučno-tehnološki centar (Intel Science Technology Center, ISTC) koji je fokusiran na socijalno računarstvo i Intelovu prvu univerzitetsku saradnju sa posebnim fokusom na korisnički doživljaj dizajna.


Domaćin Intelovom naučno-tehnološkom centru bio je Univerzitet u Kaliforniji, Irvin, a među partnerima su se našli istraživačke grupe iz Kornela, Džordžija Tek, Univerzitet u Indijani i Njujorški univerzitet. Centar predstavlja investiciju od 15 miliona dolara, čime se završava petogodišnji ISTC program vredan 100 miliona dolara, koji je prvi put najavljen u januaru 2011. Kao i drugih šest centara,  novi centar socijalnog računarstva osmišljen je tako da pospešuje saradnju kompanije Intel sa akademskom zajednicom. Centar ima cilj da stvori novu paradigmu za računarstvo i novo produktivno istraživanje koje će obavljati naučnici i tehnolozi.

„Kao dopuna Intelovom priznatom liderstvu u inovacijama vođenim iskustvom, formirali smo Intelovu multidisciplinarnu zajednicu koju čine studenti osnovnih i postdiplomskih studija, istraživači iz različitih oblasti, kako bi premostili jaz između tehničkih i društvenih disciplina i time međusobno unapredili svoj rad,” rekao je Ratner (Rattner). „Ovaj pristup može biti viđen u tehnologijama svih Intelovih laboratorija koje su danas ovde prikazane, kao i u našim svetski uspešnim izumima u prošlosti. Prethodna istraživanja organizacije Intel Labs rezultirala su opipljivim proizvodima koji danas utiču na naš svakodnevni život, a aktuelna istraživanje obogatiće naš život u budućnosti.”

Drštveni ISTC centar biće fokusiran na istraživanje informacionih tehnologija i digitalnih medija kao društvenih i kulturnih fenomena. Kako ga u akademskim krugovima nazivaju „treći talas” socijalnog računarstva, digitalni i društveni životi ljudi preplitaće se sve više, što pruža mogućnosti za inovacije u oblastima međusobnog povezivanja putem podataka i mogućnosti korišćenja digitalnih alata za međusobno povezivanje.

 

„Aspekti budućeg života“

Demonstracije na događaju koji organizuje Intelov istraživački centar (Research at Intel) smeštene su u četiri interaktivne zone, povezane sa višedisciplinarnim „Centrom za održivi život” koji istražuje pametni grad, kuću i kancelariju budućnosti. Zone obuhvataju:

Moj život: Tehnologije pokreta i energetski efikasne tehnologije koje će unaprediti i transformisati život u kući, obuhvatajući sezore u kući koji omogućavaju ljudima da zamisle kontekstualno, bezbrižno i zaštićeno iskustvo gde tasteri više ne postoje; ažuriranje tehnologije „Magično ogledalo” za vartuelnu garderobu koja obuhvata 3-D ljudske avatare koji precizno mere oblik tela i pomeraju se realistično; i tehnologija koja dozvoljava  korisnicima da prikažu i interaktivno koriste sadržaje medija na proizvoljnim površinama kao što su zid ili šank u kući.

 

Moj auto: Inovacije istražuju veze između ljudi, autoputa i informacija o superautoputu kako bi bila poboljšana vožnja. Demonstracija prikazuje prototip sistema prednjih svetla koji će omogućiti vozačima da vide kroz kišu. Koristeći softver i Intel ® arhitekturu za snimanje, osvetljenje i proračun, sistem eliminiše odsjaj kapi kiše.

 

Moj posao: Unapređeni sastanci, pouzdane cloud usluge i vizuelne analize obećavaju transformaciju načina na koji radimo. Demo softver obuhvata tehnologiju Smart Meeting Assistant koja kombinuje i podešava nekoliko tehnologija da bi u realnom vremenu kreirala transkripciju i prevođenje za grupne sastanke; tri vizuelne demonstracije u rešavanju izazova „Big Data“ i izazova korišćenjem vizulenih podataka i algoritama za identifikaciju važnih obrazaca i odnosa koji doprinose istraživanju, otkrivanju znanja i podršci donošenju odluka.

 

Tehničke osnove: Inovacije koje će oblikovati buduće uređaje i veb sajtove, i služiti kao portali budućim tehnološkim iskustvima; zona ima mnoštvo tehnologija koje rade poslove iz vizuelnog kompjuterskog ISTC razvoja ključnih tehnologija koje će omogućiti verne, skalabilne, realne, virtuelne karakteristike koje oslikavaju realno ponašanje; 3-D pretraživačka iskustva zasnovana na tehnologiji „River Trail“; neobične tehnike za zaštitu privatnosti korisničkih podataka iz cloud-a koristeći aplikaciju za prepoznavanje crta lica koje proveravaju autentičnost korisnika; i inteligentni video server koji može da prikazuje video na nekoliko uređaja istovremeno, u skladu sa tipom uređaja koji ljudi koriste.

 

Održiv način života: Tehnologije i usluge koje će dati ljudima, provajderima usluga, vlastima i uređajima sposobnost da bez problema komuniciraju u pouzdanom okruženju. Organizacija Intel Labs razvila je niz novih senzora i softverskih agregatora, aktuatora i interfejsa koji, u kombinaciji, mogu da odgovore na ove izazove. Na raspolaganju su tehnologije koje upravljaju i kontrolišu potrošnju energije u kući, kreiraju pametne kancelarije sa lokalizovanom kontrolom, kao i Intelovi senzori koji pomažu pri saobraćajnim gužvama, kontrolišu kvalitet vode i vazduha, pa čak i infrastrukture za snabdevanje električnih stanica.

 

Desetogodišnjica istraživanja u realnosti – Hall of Fame

Više od 20 godina istraživači laboratorije Intel R&D Labs proizvode revolucionarne tehnologije koje obogaćuju svakodnevnicu i otkrivaju nove načine na koje ljudi doživljavaju računarstvo. Godine 2001, Intel je osnovao organizaciju koja je danas poznata kao Intel Labs, a bila je 2003. domaćin prve manifestacije Research at Intel da bi pokazala raznolikost aktuelnih istraživačkih projekata iz celog sveta. Događaj „Research at Intel 2012“ obeležava desetogodišnjicu manifestacije, i tom prilikom laboratorije Intel Labs napravile su digitalni ekran u čast deset tehnologija koje su osmislili i otkrili istraživači Intel Labs, a  koje će biti ugrađene u Intelove proizvode. Ove tehnologije, uključujući ThunderboltTM, procesor Intel® AtomTM, Intel® Wireless Display i druge, stvorile su potpuno novo iskustvo ili su značajno pomogle poboljšanju iskustva korisnika i mogućnosti računarskih proizvoda.

 

O kompaniji Intel

Intel (NASDAQ: INTC), svetski lider u oblasti inovacija u računarskoj industriji, razvija tehnologije, proizvode i pokreće inicijative koje služe kao osnova računarskih uređaja. Dodatne informacije o kompaniji Intel dostupne su na newsroom.intel.com i blogs.intel.com.

 

Intel, Thunderbolt, Atom i Intel logo zaštitni su znaci kompanije Intel u SAD-u i drugim zemljama.