Dodeljene dve licence za fiksnu bežičnu telefoniju

Republička agencija za telekomunikacije danas je objavila da su Telekom Srbija i Media Works pobedili na javnom nadmetanju za dve licence za fiksni bežični pristup (FWA) za javnu telekomunikacionu mrežu i usluge u frekvencijskom opsegu 411,875-418,125/421,875-428,125 MHz, za teritoriju Republike Srbije.

Sva četiri ponuđača, D.O.O. KDS, DIGI SAT d.o.o, Telekom Srbija a.d. i Media Works d.o.o. prihvatila su početni iznos naknade za licencu od 520.000 evra. U narednom krugu aukcije, iznos naknade od 540.000 evra prihvatili su samo Telekom Srbija i Media Works, i to je jednokratni iznos koji će ove dve kompanije uplatiti u budžet Republike Srbije.

Licence se izdaju za period od deset godina, a kompanije koje su pobedile na aukciji moraju da počnu sa pružanjem komercijalnih usluga u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu licence.

|Search: Find More About Dodeljene dve licence za fiksnu bežičnu telefoniju|