Robot preskočio emocionalnu prepreku

Roboti su u stanju da rade mnogo toga što mogu i ljudi, izuzev što ne umeju da izražavaju osećanja. Međutim, čini se da su tvorci humanoidnog robota (androida) nazvanog Kobian uspeli da pređu ovu prepreku, jer Kobian može da izrazi sreću na primer tako što diže ruke u vis, objavio je u pretak japanski dnevnik Nikkei. Time je doprineo promeni ustaljenog mišljenja da su roboti hladni i ne umeju da iskazuju osećanja. Razvili su ga zajedno univerzitet Waseda i kompanija Tmsuk.

Kobian svojim metalnim telom može da izrazi sedam osećanja, uključujući radost, ljutnju, žalost, sreću i zbunjenost. Izrazi se proizvode pomoću nekoliko motora na njegovom licu koji pokreću očne kapke, usne i obrve. Ruke su mu napravljene od mekih materijala nalik želatinu.

Pojedini pokreti su unapred programirani tako da robot može da digne ruke uvis, širom otvori oči i usta kako bi pokazao da je srećan, ili prekrije oči rukama da iskaže tugu.

Očekuje se da će Kobian zahvaljujući novim mogućnostima ući u domove za brigu o starim licima. U Japanu se naime humanoidni roboti razvijaju kako bi pomogli da se prevaziđu efekti izazvani starenjem populacije.

|Search: Find More About Robot preskočio emocionalnu prepreku|